EURÓPAI UNIÓS PROJEKT KERETÉBEN BEFEJEZÖDÖTT A "TÁGASSÁGOT NEKÜNK IS, HA KICSINYEK VAGYUNK IS!" NÉPTÁNCHAGYOMÁNYOK ÁTÖRÖKÍTÉSE BÉKÉS MEGYÉBEN” CÍMÜ PROGRAM.

Békés megyében 6 helyszínen, mintegy 25 MFt uniós támogatás segítségével valósult meg a fent nevezett, a néptánc kultúrát a leghátrányosabb helyzetü településekre is eljuttató, egy évig tartó program.

A Békés Megyei néptáncosok szövetsége Közhasznú Egyesület a 2013. februári támogatási döntés alapján sikeresen pályázott a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címü pályázati felhívásra.
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0397 azonosító számú, "Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!" Néptánchagyományok átörökítése Békés megyében” címü projekt Támogatási Szerzödése 2013. április 30-án lépett hatályba. A projekt-célok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 25.000.000 Ft összegü támogatást nyújtott. A projekt megvalósítása 2013. június 30 és 2014. augusztus 28-a között történt meg. A projekt keretében négy iskolában és két óvodában valósítottunk meg néptánc-szakköröket, és a négy iskolában további ismeretterjesztö elöadásokat és táncházakat, valamint egy ötnapos néptánc tábort is.
A pályázati program keretében több mint 700 gyermek részesülhetett az Egyesületünk által szervezett programokban, melyek az alábbiak voltak:

  1. "Táncoló talpak" néptánc szakkör: 2 féléven keresztül zajló, féléveként 12 alkalmat magába foglaló, délutáni néptánc foglalkozás-sorozat, mely során az általános iskolás korú gyermekek megismerkedhettek a magyar néptánckincs alapvet? motívumaival, eszközeivel, megismerhették népi játékainkat, hagyományainkat, az évkör ünnepeit, illetve az emberi élethez kapcsolódó fordulókat.
  2. "Sokszínű hagyományaink" címü témanapok: 3 órás, összefoglaló jellegü, történelemhez, ének-zenéhez, néprajzhoz, népszokásokhoz kapcsolódó ismeretterjeszt? el?adások és táncházak, melyek 2 féléven keresztül, helyszínenként félévente 3 alkalommal valósultak meg. A táncházakban közelröl is kapcsolatba kerülhettek a gyermekek a népi hangszerekkel, népzenével és népzenészekkel, valamint az egyszerübb népi kézm?ves technikákkal.
  3. "Kerek egy esztendöben" témahét: 5 napos, bentlakásos néptánctábor, melyben minden nap néptánccal, népi kézm?vességgel kapcsolatos tevékenységeket végeztek a gyermekek, továbbá folklórismeret foglalkozásokon vehettek részt. Minden nap sor került valamely népi játék, illetve népdal megtanulására is, a tábort záró tábortüznél természetesen nem maradhatott el az élö zene és a táncház sem. A pályázati program megvalósításában Békés megye neves néptánc pedagógusai, népzenészei és népi kézmüves mesterei müködtek közre.