A Barangoló Közhasznú Egyesület 2008 szeptemberében felmérést készített Végegyháza község kulturális szokásairól és igényeiről, amelynek eredménye egyértelművé tette, hogy a végegyházi fiatalok nagyon szeretnének egy ifjúsági találkozóhelyet.

Az alábbiakban az Ifjúsági klub megalakulásáról olvashatnak.

2008. november 7-én megnyitottuk a Katakomba Ifjúsági Klubot a művelődési ház pincéjében. A megnyitó előtt azonban történt egy, s más.

A kulturális kerekasztal után polgármesterünk megígérte, lehetőséget biztosít az önkormányzat az ifjúsági klub beindítására. A hivatal állta a szavát, így megkezdhettük a pincehelyiség rendbe tételét s mivel az ifjúságé lesz a hely, úgy gondoltuk, nem árthat az ifjúságot is bevonni a „restaurálásba”. Így aztán az őszi szünetben neki fogtunk a pince kicsinosításához és a berendezéséhez.

A felújítási munkákhoz az anyagot ajándékba kaptuk térítésmentesen. A fiatalok és örökifjak pedig elvégezték a munkákat. A vakolat hibáit kijavítottuk, a helyiségeket kimeszeltük, kitakarítottuk, a kisebb hibákat elhárítottuk. A termeket berendeztük, a kólabárt feltöltöttük, szereztünk zenemestert, a hangulatvilágítást beüzemeltük és várhattuk a nyitást. A megnyitó napja november 7-e lett, amikor is ifjúsági diszkót rendeztünk. A házirend egyszerű: a klubba tagsági igazolvánnyal lehet belépni, ami a helyszínen váltható 18 éven aluli végegyházi fiatalok számára. A klub alkohol- és dohányzásmentes de ez természetes is, hiszen 18 év alatti fiatalok nem is fogyaszthatnak ilyen szereket. A klubban is folyik a drogellenes felvilágosító programunk, a „Narkó - Drog el” program, amelynek célja a drogfogyasztás veszélyeinek megismertetése a fiatalokkal. A klub működésére egyelőre év végéig kaptunk lehetőséget, ezután pedig a próbaidőszak tapasztalatai alapján döntünk a további működés lehetőségeiről. Szeretnénk a klubot heti két napon nyitva tartani, iskolai szünetben pedig még több alkalommal, így a fiataloknak nem kellene az utcán bandázniuk. A hasznos időtöltést segítené a sportpálya újbóli megnyitása.

„Végegyháza Közösségéért” emlékplakett

A Barangoló Közhasznú Egyesület elnöksége megalapítja a „Végegyháza Közösségéért” emlékplakett kitüntetést. Ezt a díjat az egyesület elnöksége társadalmi konzultáció után adományozná évente egyszer egy magánszemélynek, vagy magánszemélyeknek megosztva, illetve szervezet is elnyerhetné a díjat. Az elismerést az egyesület mindenkori elnöksége ítélné oda a község lakosai által jelölt személynek vagy szervezetnek. Az elnökség a jelöltek közül saját hatáskörében választja ki az évenkénti díjazottat.

A díjazott azon tevékenységét kívánjuk elismerni, amely a településünk társadalmi, kulturális, sport vagy közéleti fejlődését jelentősen segítette, valamint azt a közösségért végzett önkéntes munkát, amely a község életét színesebbé, érdekesebbé, jobbá tette.

forrás: www.vegegyhazibarangolo.hu