Február 24. Mátyás napja, közismert időjárásjósló nap. A Mátyás napi hideg idő jó termést jelzett, illetve a közelgő jó időt,a meleg viszont éppen ellenkezőleg:
"Ha Mátyás jeget talál, akkor töri,
ha nem talál, akkor csinál."
Mátyás nevünk eredeti, héber formája Mattitjahu melynek szó szerinti jelentése "Jehova ajándéka", s ha igazságos Mátyás királyunkra gondolunk, akkor lehet is valami alapja e jelentésnek.

A magyar néphagyomány, amely egész legendafüzért font Mátyás alakja köré, a töröverő Hunyadi János fiát, mint magaválasztotta, jó és igazságos uralkodót őrizte meg emlékezetében. A magyar népmesék álruhás királya szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal, mindig a szegény, egyszerű embert segíti a boldoguláshoz. Bár tudjuk, hogy Mátyás viselt dolgairól már a király életében is több vidám történet forgott közszájon, s több feljegyzés is szól arról, hogy a hatalma csúcsán álló  uralkodó maga sem tisztelte a törvényt, még akkor sem, ha maga alkotta azt.

Mátyás uralkodásának ideje országunk virágzásának tetőpontja is, a humanizmus, a reneszánsz kultúra meghonosodása Magyarországon.
A király uralkodásának kezdeti időszakában a magyar humanistáké a vezető szerep, létrejön a reneszánsz királyi udvar Budán, ami még korántsem olyan fényűző, mint a második időszakban, a Beatrixszel kötött házasság után. A királyi palota lakóinak életmódja még közel áll az egyszerű emberéhez, s kapui nyitva állnak mindenki előtt.
A királyi palota csak Beatrix érkezése után válik pompás lakhellyé, melynek legfőbb ékessége lesz a Bibliotheca Corvina, a könyvtár, mintegy kétezer kötettel, melyek nagy része kéziratos, s melyeket a király halála után elajándékozgattak.
Mátyás halálát követően az ország kulturális és gazdasági élete romlásnak indult, s a reneszánsz kori meghatározó szerepét Európában azóta sem tudta elérni. Részünkről igaznak tekinthető a név jelentése: Isten ajándka.

De visszatérve a hagyományokhoz, lássuk milyen népi hiedelmek kapcsolódnak még ehhez a naphoz.
A Mátyás napi szeles idő kevés tojást jelzett, az eső pedig rossz termést. Úgy tartották, ha esik az eső, savanyú lesz a szőlő.
A Mátyás napkor fogott hal egész évre szerencsés halászatot jelentett, az ilyenkor fogott halat nevezték Mátyás csukájának.

Reméljük a mai napon jeget talál Mátyás, és összetöri úgy, hogy decemberig nem is látjuk.

 

Szerző: Lulu