Keszthelyen született, 1830. máj. 18-án, a keszthelyi zsidó kántor fiaként. 1842-ben kezdett tanulni hegedülni Sopronban, 1844-ben Bécsben a Konzervatóriumban Josef Böhm tanítványa 1848-ig. Muzsikuspályáját színházi hegedűsként kezdte.

Autodidakta úton megtanult zongorázni és fejlesztette zeneszerzői képességeit. Első szerzői estjét 1857-ban tartotta Bécsben, két évvel később pedig Pesten is bemutatkozott. Első nagy sikerét 1865-ben a Sakuntala-nyitány bemutatásával érte el.

(Goldmark első kimagasló kompozícióját a hindu Kálidásza Sakuntala című költeménye ihlette. A mű programja a következő: Sakuntala egy nimfa leánya, akit a bűnbánók ligetében nevelt fel a szerzetesi kaszt egyik főpapja. Vadászat közben idetévedt Dusjanta király, aki megpillantotta Sakuntalát és szerelemre gyulladt iránta. Gyűrűt adott a leánynak, hogy mint felesége, kövesse majd a királyi palotába. Sakuntala azonban szerelmében szórakozottá vált, és megfeledkezett a vendéglátás szent kötelességéről egy tekintélyes pappal szemben. Ezért a pap bosszúból kitépte emlékét a király szívéből. Ráadásul Sakuntala a gyűrűt is elvesztette. A király, mikor elébe vezették, nem ismert rá, és eltaszította magától. Mindenki elhagyta, csak anyja állt melléje. Utóbb a gyűrűt a halászok megtalálták, és a királyhoz vitték, aki erről újból emlékezett Sakuntalára. Hosszas keresés után sikerült legyőznie a gonosz démonokat és megtalálnia szerelmét.)

Világszerte ismert főművét, a Sába királynője c. operáját nagy küzdelmek árán, 1875-ben mutatták be - 1865–71 között komponálta - amely meghozta számára a teljes erkölcsi és anyagi sikert. Az opera világsikert jelentett: a következő évben Bp.-en és hamarosan Európa több városában színre került. Alkotó művészetének középpontjába ettől kezdve az operaírás kerül. Későbbi operái közül azonban megoldottságban, népszerűségben egyik sem érte utol a Sába királynőjét.

80. születésnapján szülővárosa tiszteletére nagy ünnepséget rendezett, ekkor állították fel szülőházán emléktábláját. Kézirat-hagyatékát a keszthelyi Helikon Könyvtár őrzi. Bécsben halt meg, nyolcvanöt éves korában.

Fő művei: operák (Merlin 1886; A házi tücsök 1896; A hadifogoly, 1899; Téli rege 1908), továbbá Szvit Op. 11. (hegedűre-zongorára; 1864); Sakuntala-nyitány (1865); Falusi lakodalom (szimfónia, 1876); Hegedűverseny (a-moll Op. 28); Zongoráskvintett (B-dúr, Op. 30.); Penthesilea nyitány (1879); Tavasszal (nyitány, 1888); Zrínyi (szimfonikus költemény, 1903); Ifjú éveimből (nyitány, 1912); Zongoráskvintett (Desz-dúr, 1914).

írta: Lulu