A Tájház-kereszt felszentelése

2004. április 24-én 10 órakor a Tájház és a Helytörténeti Gyűjtemény előtti közterületen felállított öntöttvas kereszt felszentelve új szakrális hellyel gazdagította településünket. Az öntöttvas feszület, az Ó-szarvasvégi temető takarításakor került felszínre, majd a Tájházba. A feszület különleges, egyedi díszítettsége miatt, mely korai keletkezését bizonyítja, megkapta a műtárgyi védettséget. A talapzat rekonstrukciós tervét Dr. Dénes Zoltán plébános-etnográfus készítette el.

A kereszt talapzatát körbefogó vaskerítés ökumenikus jelleget ad a vallási helynek, hiszen az előrész római katolikus díszítettségű, a hátsó pedig a gyomai református szellemiségben megformált eredeti darab.
Településünkön az ?útmenti? fogadalmi feszületeket kereszteknek nevezi a köznyelv. Megkülönböztetésül az állíttató család nevével jelölik. Mivel ennél a feszületnél mind a műtárgy funkció, illetve a vallási funkció is érvényesül ezért a Tájház-kereszt elnevezést kapta. A kereszt szentelési ünnepsége összekapcsolódott az ?Élet szakrális tárgyai Békés megyében? című kiállítás megnyitójával. A kiállítást Dr. Ujváry Zoltán Professzor nyitotta meg. Beszédében taglalta a kereszt történelmi szerepét és formaváltozatait az idők és kultúrák tükrében. A feszület teológiai és néprajzi elemzését Dr. Dénes Zoltán mutatta be a megjelent nagyszámú közönségnek.
Az endrődi Szent Imre templom bicentenáriumi ünnepségsorozatának kezdő eseménye volt mind a szakrális tárgykiállítás, mind a kereszt felállítása is.

A délután is ebben a szellemiségben folytatódott az Első Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencián a Közösségi Házban. Szakrális népi emlékek tárgykörben hallhattak előadásokat az érdeklődők.
Balról jobbra: a kereszt-szentelő ünnepség: Dr. Dénes Zoltán, Dr. Ujváry Zoltán és Szonda István

Balról jobbra: a kereszt-szentelő ünnepség: Dr. Dénes Zoltán, Dr. Ujváry Zoltán és Szonda István

 

Első Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia

Szakrális népi emlékek címmel kezdődött 2004. április 24-én, 15 órai kezdettel a Közösségi Ház nagy termében. A konferencia levezető elnöke Dr. Ujváry Zoltán professzor bevezetőjében hangsúlyozta a téma kutatásának fontosságát, melyet a rendszerváltás előtti időben tabunak tekintettek a néprajz kutatói.
Első előadó Dr. Szalay Emőke kandidátus, a debreceni Déri Múzeum főmunkatársa, a református úrasztali felszerelési tárgyak osztályozásával, történeti fejlődésének bemutatásával, a tárgycsoportok tipizálásával ismertette meg a nézőközönséget.
Gecse Annabella etnográfus, a szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa, egy szlovákiai magyar falu vallási szokásait bemutató kutatásait és annak eredményét tárta a hallgatóság elé. Előadásában külön kitért a falu cigány lakosai vallási szokásainak elemzésére.
Dr. Dénes Zoltán plébános-etnográfus, a kereszt szimbólum rendszeréről, kialakulásáról, a történelem folyamán végbement formai változásairól és jelentés analógiáiról tartott tanulságos előadást.
A konferencia záró akkordjaként Ujváry professzor összegezte és elemezte az előadásokat, és ismételten felhívta a figyelmet a téma ma is időszerű kérdéseire.
A konferencia után megvásárolható volt a konferencia kiadványa, Dénes Zoltán: Az ember és az ünnep című tanulmánya.

Szonda István