1695 április 13-án halt meg a híres francia meseíró, La Fontaine.

Meséiben nagyrészt állatokat szerepeltet, olyan rájuk jellemző vonásokkal, melyekből emberi tulajdonságok rajzolódnak ki. La Fontaine kigúnyolja a gyengeséget, főleg ha ostobasággal párosul. Az állatok társadalmát az emberekéhez hasonlóan írja le, a tanulságban pedig emberekre vonatkoztatja az eseményeket. Ezen keresztül bírálja éles iróniával a társadalom erkölcsét, az emberi gyarlóságokat.

Álljon a tiszteletére itt három ismert állatmese megszívlelendő tanulságaival Kosztolányi Dezső fordításában:

 

La Fontaine: A holló meg a róka

 

Holló úr ült a fatetőn

Csőrébe sajt volt, jókora,

S kit a jóillat csalt oda,

A róka szólt hízelkedőn:

"Á, jónapot, te drága holló!

Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!

Nem tódítok, de hogyha hangod

Olyan, mint rajtad ez a toll, ó

Akkor a madarak között első a rangod."

A holló erre rendkívül örül,

Torkán egy hangot köszörül,

Kitátja csőrét, földre hull a sajtja

A róka felveszi és egyre hajtja.

"A hizelgő, akármi fajta,

Azokból él, akiknek hízeleg:

Felér a sajttal ez a lecke - vedd."

A holló ámul, pironkodva, végre

Megesküszik, hogy nem megy soha jégre.

 

La Fontaine: A farkas meg a gólya

 

A farkasok nagyon zabálnak.

Egy farkas idején a bálnak

Mindent úgy össze-vissza falt,

Hogy - mondják - majdnem belehalt:

Torkán akadt egy csont, szorult a gége,

Még azt se ordíthatta, vége.

Ekkor jön az oltalmazója,

Egy jelre, odament a gólya

S műtétet végzett rajt, hogy életét megója.

Kivette a csontot s a jó szolgálatért

Már kérte is a bért.

A farkas így szólt erre: "Tessék!

Még kérni valód is akad!

Hát, gólya néne, nem fizetség,

Hogy visszahúztad torkomból nyakad!

Menj, háládatlan, rút alak:

Aztán többé ne lássalak."


 

La Fontaine: A beteg oroszlán meg a róka

 

Az oroszlán nagybetegen feküdt

A barlangjában, sok hivével

Nyomban tudatta mindenütt,

Hogy követüket küldenék el

Meglátogatni a királyt

És hangsúlyozta, legkivált,

Hogy lesz a küldöttségre gondja,

Oroszláni szavára mondja;

Irást ad, hogy félni se kelljen

A foga meg a körme ellen.

Parancsot gyors tett követett;

Minden állat küld követet.

Csak egy maradt otthon s csalóka

Gúnnyal felelt neki a róka:

"Ha nézem itt a homokon

Elmenni nem tudok e kúsza nyomokon,

Mind arra tart, hol az oroszlán odva,

Egy sem tér vissza, bizakodva.

Ez megrendíti sziveinket,

Mentsen fel Ő Felsége minket.

Köszönjük kegyes írását nagyon,

El is hisszük, hogy jóba fárad,

De barlangján csak bemenet vagyon

És nem látjuk, hol a kijárat."

 

írta: Lulu