Künn fények. Neonlámpák fényei. Harsány színek és hangok, csillogó ablakszemek, kirakatok. Zaklatott, sietős emberek az utca forgatagában. Zaj mindenütt. A város zajai, s az ünnepi készülődésé.
Aztán lassan szállongó, vaskos hópelyhek. Vidáman táncolnak, kavarognak a magasban, majd megülik a háztetőket, kerítéseket, fákat.

A következő percekben már lelassult, puha mozdulatok, megszelídült hangok, békességbe oldódó lüktetés.
Benn fények. Lobogó gyertyák fényei. Halkuló zene, a barokk harmóniája, majd teljes csönd.
Csönd, figyelem, áramlás, a belső tér tágulása: magassága és mélysége, a Végtelenség, távolodás és közelítés kapcsolódás a Teljességhez. Időtlenül az Időben.
"Borostyánkőbe fagyott bogár: tökéletes kezdet a jégkorszaki pillanatban. Az ősfenyő mézsárga gyantája, jó lesz glóriának, mozarti fény a halottak fölött. Aztán megjelölés: átvérző pont, csöndfeszület. Ki lehet bűntelen? Az univerzum közepén szárnymozdulat: sötét vers ragyog."
Hányszor éreztük már az elcsendesülés szükségességét? S hányszor éltük meg az elcsöndesülés kiteljesedő, kiteljesítő Békéjét? A kegyelem megszentelt pillanatait?

Vastagon behavazott táj, símogató zenemű, felfénylő mondat, verssor, melegséget árasztó mozdulat, s egy körülölelő - számunkra legfontosabb - szempár békéje - S az imádságé.
"Csodálatos erőtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen, imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, abba a néma közegbe, amely ugyanakkor az egyedül tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között."
Különleges élmény megtapasztalni az ima, az imádság erejét, melyről Pilinszky János gyönyörű sorai szólnak. Éreztük már életünk nehéz, válságos pillanataiban éppúgy, mint az öröm emelkedett perceiben. Egyedül, otthonunk meghitt tárgyai között, s a közösség, több ezer ember ritka, kivételes együttimádkozásában.
Láthatatlan, titokzatos, de tisztán kitapintható erőtér ez, mely összeköt valamennyiőnket, s a teremtett Mindenséget.
Olyan titokzatos és reményteljes, mint Advent idején az első hóesés, s olyan áradóan örömteli, mint a fény győzelme a sötétség felett.

Polányi Éva