Ima Magyarországért

A Békés Megyei Könyvtár meghívására a neves írónő október 7-én ismét a békési megyeszékhelyre látogatott, hogy találkozzon a könyveit szerető olvasóival. Nem először tette. Mint mondotta, itt mindig megnyugvást, békéltető szeretetet, harmóniát talál az olvasókkal való találkozáskor.

A beszélgetést indító fejtegetésében is arról beszélt, hogy hogyan látja a világot, milyen találkozások, élmények várnak ránk a jövőben, mit tehet az ember, ha író, ha magyar. A lehiggadt, bölcs gondolatok egy jelentős, érett író világnézetét, társadalomszemléletét, derűs optimizmusát sugározták. Világszemlélete a krisztusi emberszeretetből kiinduló családcentrikusság: Változhatnak a társadalmi viszonyok; a család, a gyermek meghatározó eleme egész életünknek. Szemlélete az ebből a gondolatból kiinduló jó értelemben vett konzervativizmusból táplálkozik, fő célja az emberi értékeink megőrzése a családban, a hazában, a világban. Művei is ezeket az emberi értékeket tükrözik. Ne féljetek című új regénye az embert érő stresszhatásokról, az öregedés értelmezésérő, emberi problémáiról szól. A költő Jókai Anna is bemutatkozott ezen az estén: felolvasta A magzat imája, Ima Magyarországért című verseit. Nagy költőink indulatával, hazaszeretetével szólt a mai Magyarországról:

Öregisten, Nagyisten
más remény nincsen
mint igazad, kegyelmed
hogy Te szabj végül rendet
maradék országnak
adj életes kedvet
a lecsonkolt többit
gyógyítgasd ne engedd
önnön ? gyilkosává válni ?
haza kell találni!

A kereső-kutató ember önvallomását hallhattuk ki az írónő szavaiból. Az értelmiségiekből, nyugdíjas pedagógusokból álló értő hallgatóság sokat, lényegre törőt kérdezett a vendégtől. A baráti találkozót Jókai Anna könyveinek dedikálásával, személyes varázsával, közvetlenségével köszönte meg, maradandó élményt szerezve híveinek.

V. A.