A földön élő rasszok (fajták) különböznek egymástól. Más a külsejük, mást örököltek az elmúlt évezredektől, eltérnek a szokásaik, ízlésük; másként gondolkodnak a teremtésről és a hitvilágról, és egymástól távoli vidékek, földrészek szépségét őrzik génjeikben.

Mind más, de egyik sem különb, vagy alábbvaló a másiknál, bármit is állítsanak a rasszizmus gyűjtőnév alatt fortyogó penészes eszmék.

A rasszizmus nem más, mint a tudatlanságban tartott elme megoldása a mindennapok keserítő gondjaira. A tulajdon tehetetlenségünk miatti düh és erőszak áltudományos erkölcsi igazolása. Az izgága irigység beteges tobzódása, az önmagát sem szeretni, sem becsülni nem tudó jellemtörpe morális drogja, aki mások megvetésében leli önnön felemelkedésének; mások szenvedésében önnön kínjai enyhülésének illúzióját.

A rasszizmus métely, amely ? ahogyan a baktérium a legyengült testet ? a tudás és erkölcsi szilárdság híján védtelen lelket képes csak megfertőzni. Az ostobaság és a gyávaság tételes filozófiai rendszere, mely kapaszkodót kínál azoknak, akiknek sem agyuk, sem erejük, sem bátorságuk nincsen az életükhöz; akik örömmel fogadják a felsőbbrendűségükről szóló hablatyolást, mert így, és csak így érezhetik különbnek magukat másoknál. A csodálatos tan megelőlegezi minden teljesítmény nélkül a nagyságot, s felment a jogtiprás vádja alól: jogom van letaposni, kihasználni, megvetni, akár megölni másokat, ha azok az alsóbbrendű fajtához tartoznak.

A rasszizmus fal, amely az emberi elme előtt felmagasodva eltakarja a másik embert, nem enged a kíváncsiságnak, s a falon innen állókat riogatja a túloldal ismeretlenjeivel. Aki mégis átjut, ha a fal netán mégis leomlik, ott a förtelmes szemüveg, az előítélet, amely a fal mögött került a rettegők szemére, s amelyen át nem a valóban ott talált Embert, hanem a rasszizmus által odafestett maskarákat szemlélik borzadva.

A rasszizmus addig él a földön, amíg vannak tudatlanok és gyávák, akiket kihasználhatnak és félrevezethetnek a hatalomsóvár, irigy, hamis próféták. Ezért kell átlépni a távolságokon, megismerni a többieket, minél többet megtudni róluk, szokásaikról, múltjukról, mindennapjaikról, terveikről. A nyitott szemmel élő, kíváncsi, gondolkodó ember immunis a fajgyűlölettel szemben. Nem fertőzhető meg, mert nemcsak néz, hanem lát is.

Március 21-én, a rasszizmus elleni küzdelem világnapján gyújtsunk meg sok apró lángocskát, hogy oszoljon a homály a szemek elől. Ezen a napon délután négy órától találkozzunk a Jókai Színház előtt, és gyújtsuk meg a fényt az oktalan, sötét gyűlölet ellen!