Zsuzsanna, ótestamentumi nőalak, akit hamis vád alapján házasságtöréssel gyanúsítottak. Zsuzsanna története a bibliai Dániel-könyv utolsó, függelék részében olvasható.

Röviden a történet:
"Zsuzsanna egy Joakim nevű, Bábelben élő, igen gazdag és tekintélyes férfinak volt a felesége.

Nemcsak szép volt, hanem erkölcsös is, mert szülei a mózesi törvény szerint nevelték.
Az asszony mindennap déltájban férje gyümölcsöskertjében sétált. Itt látta meg őt két öreg bíró, akiknek megtetszett Zsuzsanna...
Történt egyszer, hogy Zsuzsanna a nagy melegben fürdéshez készülődött. ...
Mikor a vének az időt elérkezettnek látták, előbújtak rejtekhelyükről, odafutottak Zsuzsannához, és erőszakoskodni kezdtek vele.

Zsuzsanna és a vének
(Anthonis van Dyck, XVII. század)


Zsuzsanna azonban ellenált, sikoltozni kezdett, de a vének is kiáltoztak és erkölcstelenséggel vádolták az asszonyt. A törvény előírásai szerint Zsuzsanna bíróság elé került.
...
Zsuzsannát halálra ítélték házasságtörés címen.
Egy Dániel nevű ifjú megállította a menetet, amely a vesztőhelyre kísérte Zsuzsannát, és hamis tanúskodással vádolta a véneket. Erre visszatértek az ítélkezés helyére, hogy meghallgassák Dániel ellenvetését.
Dániel elkülönítette egymástól a véneket, és egyenként hallgatta ki őket. Mindkettőjüktől megkérdezte, hogy milyen fa alatt látták együtt Zsuzsannát az ifjúval. Az egyik azt felelte, hogy mézgafa alatt, a másik pedig, hogy tölgyfa alatt történt az eset.
Dániel ily módon meggyőzően bebizonyította a vének gonoszságát."
(Gecse Gusztáv: Bibliai történetek, Kossuth Kiadó 1985, 212-214.o.)

Ezt a története eleveníti fel több településünkről, többek közt a Bánságból és Szatmárból fölgyűjtött népi misztériumjátékunk, a Zsuzsanna-játék.

Zsuzsanna kedvelt női név is, különösen Erdélyben, Széken, ahol énekkel és rigmusokkal köszöntötték a zsuzsannákat.
A Székről ismert köszöntő dal népköltészetünk egyik különösen szép nyelvezetű, értékes példája:

Sok Zsuzsanna napokat vígan elérhesd,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes!
Az ég harmatja szívedet újítja,
Áldások árja házod elborítja!

Tenéked minden öröm hótig adassék,
A mellett semmi bánat ne barátkozzék!
Légyen éltednek virágja mind kinyílt,
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt!

Véglen az egek várát nyílván szemlélhesd,
Ott aztán az életet jobbal cserélhesd!
Az Úr a boldog életben részt adjon,
A szentek serge körébe fogadjon!


Végezetül a Zsuzsanna naphoz még néhány szó a név eredetéről és jelentéséről.
A héber Sosanna névből ered, melynek jelentése liliom. Névnap: február 19., augusztus 11.
Isten éltesse a Zsuzsannákat!

írta: Lulu