A képzőművészetben az ember szíve, keze, és elméje egyszerre alkot.
Ruskin

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Éber Tamásnak hívnak.
Lassan tíz éve már, hogy beleszerettem a bőrműves mesterségbe, s ez azóta meghatározza az életemet.

A családi szálak Békéscsabához kötnek. Itt, a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán szereztem tanítói diplomát 1995-ben. Ugyanez évben végeztem a Budapesten a Népi Játék- és Kismesterség Szakoktató Képzőn nyerges és szíjgyártó szakoktatóként.

Alkotóként igyekszem egyedülálló bőrkultúránk hagyományait napjaink használati tárgyaiba átültetni.
Ezek az kézműves termékek az egyéni igények messzemenő figyelembevételével készülnek. Alkotásaimat rendszeresen zsűriztetem és több - részben állandó, részben időszaki - kiállításon vettem részt Békés megyében, illetve Budapesten.

Fontosnak tartom, hogy a megszerzett tapasztalataimat átadjam mindenkinek, aki érdeklődik e szép mesterség iránt.
1995-ben elhelyezkedtem a békéscsabai Kézműves Szakiskolában, ahol azóta is bőrművességet, illetve nyeregkészítést és szíjgyártást tanítok. A nappali képzés mellett felnőtt szakoktató csoportjaim is indulnak. Ugyanitt a művészeti alapképzésben is tanítok.
1997-ben Budapestre hívtak az Esély Alapítvány Kézműves Szakiskolájába nyergeseket és szíjgyártókat oktatni. A következő tanévben a budapesti Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző szakoktatóinak továbbképzésére kértek fel.
1999-től a Képzőművészeti Egyetem Tárgyrestaurátori Intézetének Bőrrestaurátori Szakán tanítok készítés-technikát.
Nyaraimat kézműves táborok vezetésével töltöm. Különböző szakmai rendezvényeken tartottam előadásokat és bemutatókat. Többször kértek fel szakmai vizsga elnöknek és kamarai képviselőnek is.

A kézművesség és a hagyományok iránt érdeklődő, és ezért tenni is kívánó emberek összefogásával 1999 őszén alakult meg a Homo Faber Alapítvány. Kuratóriumának elnökeként kézműves kultúránk örökségének népszerűsítésén fáradozom.
Programunkban kiemelt szerepet játszik az az első Árpád-kori településrekonstrukciós tábor támogatása. Emellett egy bőrműves magazin létrehozását tekintettük a legfontosabb kezdőlépésnek. Erre az interaktív lehetőségek miatt az Internet tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak.
Így született meg a Pergamen Bőrműves Hírmondó, mely folyamatosan bővülő tartalommal áll azóta is az érdeklődők rendelkezésére.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége fantáziát látott a készülő anyagban, ezért segítséget nyújtott az elképzelések megvalósításához.

Az elmúlt időszakban tudatosan készültünk a magyar népi bőrmunkákat bemutató, a mindennapi gyakorlatban és az oktatásban is jól használható CD-ROM elkészítésére. E tervünk egy nyertes pályázat révén nemsokára megvalósul, mely remélem minél több embernek okoz majd kellemes és hasznos perceket.