Alkotó emberek- konferencia Veszprémben
2002. május 7-9.

Alkotó emberek címmel rendezett országos konferenciát a Magyar Művelődési Intézet, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, az NKÖM Közművelődési Főosztálya és Veszprém megye önkormányzata 2002. május 7-9. között Veszprémben.
A konferencia alcíme- Amatőr művészetek az ezredfordulón. Apropóját a rendezvénnyel azonos című könyv megjelenése szolgáltatta. Az NKÖM Közművelődési Osztályának kiadványa olyan átfogó munka, mely bemutatja az amatőr művészetek változásait a mögöttünk hagyott évtizedben, jelenlegi helyzetét, szépségét, sokszínűségét, nehézségeit, problémáit.


Ezzel talán össze is foglaltam a három nap témáit. De nézzük részletesebben, hiszen már az alcímben szereplő amatőr szó nagy vitára adott alkalmat. Az évtizedek óta rágott gittet, ahogy egy kolléga fogalmazta, idén sem sikerült ?kiköpni?, azaz alkalmasabb kifejezést, illetve egységes meghatározást találni.
Az egyik legtalálóbb megfogalmazás a következő: ?Az amatőr vagy amatőrség kifejezés más és más tartalmat és minőséget takar a különböző művészeti ágakban, de egyben szinte mindegyik megegyezik, hogy olyan személyek, egyének gyakorolják a művészetet, akiknek nem kereső, jövedelemszerző tevékenységük az alkotó művészeti tevékenység.?

Tehát a konferencia e könyv bemutatásával vette kezdetét. A szerkesztők elmondták, hogy a közlésre került 31 tanulmány is kevés a teljességhez, csupán helyzetjelentést ad a művészetekről. Külön öröm számunkra, hogy minden fejezet végén egy megyei tükör mutatja be az adott ág képviselőit, és ezek majd mindegyikében kiemelik Békés megyét.

A vitaindító előadások valóban vitaindítóak voltak, ez főleg a második napi szekcióüléseken derült ki.
Dr. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási és Területpolitikai Államtitkársága helyettes államtitkárának, /Nem lehet könnyű helyzetben a gyermeke, amikor megkérdezik, hol dolgozik az apukád./ előadása a megye- régió vitát hozta a felszínre.
Baross Gábor karnagy, valamint Gabnai Katalin főiskolai tanár nagy hevességű, felindult előadásai elsősorban a passzivitást, a közösségi élet háttérbe szorulását emelte ki.

A már említett szekcióülések négy témát öleltek fel: vizuális kultúra; vers-, prózamondás, színjátszás, báb; zene-, kórusélet; hagyományőrzés.
Résztvevőként a vizuális szekcióról tudok részleteket közölni, amely a veszprémi Művészetek Házában zajlott.
Megállapítást nyert, amit saját bőrünkön is tapasztalunk, hogy szűkülnek az alkotóműhelyek, amelynek mind tárgyi, anyagi, mind személyi feltételei hiányoznak.
Ennek ellensúlyozására számos alkotótelepet, tábort, művészeti fesztivált szerveznek, amelyek viszonylagos rövidségük és alkalmi voltuk miatt nem biztosítanak rendszeres fórumot a képzőművészek számára.
A rendszeresség olyan biztos anyagi hátteret feltételez, amely a jelen kialakulatlan mecenatúrája mellett csak kivételes esetben teremthető meg. A szervezőknek évről évre kötéltáncot kell járnia, bűvészkedni kell az anyagiak megteremtésével.
Az alkotóműhelyek létrehozásához olyan szuggesztív alkat munkássága kell, aki felszínre tudja hozni, megteremti az értékeket, melyek sorsáért, menedzseléséért azután a szervező, népművelő felel.
A konferencián többször került szóba a nemzetközi kapcsolatok hiánya, kialakulatlansága. Az elkövetkező évek fontos feladata, tekintettel az EU csatlakozás közeledtére, ezek fejlesztése, építése.
A záró nap előadásai / Alkotók és menedzselés, Kultúra és világháló/ nem forgatták ki sarkából a Földet, hiszen a kultúrában dolgozó, alkotó szakemberek nap, mint nap próbálnak támogatásokat ?tarhálni?, több- kevesebb sikerrel és negatív élménnyel, valamint munkájuk elengedhetetlen feltétele az Internet használata.
Ennek ellenére a referátumok átfogó képet adtak a két témáról.
A konferencia elérte célját, hiszen három nap során a jelenlévők képet kaphattak az alkotóművészetek jelenlegi helyzetéről, jövőjéről, megismerhették mások gondjait, az arra kitalált megoldásokat, praktikákat.
Amit hiányoltam, és ezzel nem voltam egyedül, az ISM és az Oktatási Minisztérium jelenlétét, hiszen ha művészetekről beszélünk, akkor ahhoz szorosan kapcsolódik az ifjúság és az oktatás területe is.
Reméljük a társszervező NKÖM és a jelenlévő NKA képviselői is figyelemmel kísérték az előadásokat, hozzászólásokat és a levont következtetéseket beépítik munkájukba.

Írta: Varga Tamás