"Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése"
Dátum: 2003. június 10, kedd
Téma: PályázatAz Informatikai és Hírközlési Minisztérium az Oktatási Minisztériummal együttműködésben pályázatot hirdet  "Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel. (kódszám: IHM-ITP-11)I. A pályázat kiírásának előzménye

A tudásalapú társadalom megteremtéséhez és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához szükséges szemléletváltás, valamint az infokommunikációs kompetenciák elsajátításának segítése érdekében az Oktatási Minisztérium az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával életre hívta a Sulinet Expressz programot. A Sulinet Expressz program keretében meghirdetett Digitális Tudásbázis program célja, egy mindenki számára elérhető, tetszőlegesen testre szabható tudásbázis kialakítása, amely az internet adta lehetőségek maximális kihasználásával oktatási célú tartalmakat szolgáltat. A Digitális Tudásbázis egy komplett, minden műveltségi területet átfogó tananyag adatbázis, melynek alapjait az Educatio Kht. Sulinet Programirodája által kiírt korábbi pályázatokra beérkezett elektronikus oktatási anyagok képezik. Az adatbázis létrehozásánál és bővítésénél alapvető szempont, hogy az oktatás szereplői nemcsak a hasznosításban, hanem az előállítás folyamatában is szerepet kapjanak.

II. A támogatás célja

A támogatás célja olyan digitális, az oktatásban használható tartalmak létrehozása és azok adatbázisban (egységes keretrendszerben) való megjelenítése, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanárok és a diákok maguk állíthassák össze a tanításban, illetve a tanulásban segítő szemléltető, kiegészítő tananyagrészeket. Ezzel nem csupán az infokommunikációs megoldásokban rejlő lehetőségek megismertetését kívánjuk elősegíteni, hanem a tanulók vagy más felhasználók kreativitásának, önállóságának kibontakoztatását is.

III. A támogatás keretösszege: 500 millió Ft.

1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

2. A támogatás mértéke:
a) a IV. 1. pontban meghatározott pályázati téma esetében legfeljebb 4 millió forint,
b) a IV. 2. pontban meghatározott pályázati téma esetében legfeljebb 20 millió forint,
c) a IV. 3. pontban meghatározott pályázati téma esetében legfeljebb 20 millió forint.

IV. Pályázni az alábbi témákban lehet

A 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelettel meghatározott Nemzeti Alaptanterv és/vagy a Kerettantervek követelményeihez illeszkedő, általános iskolai és gimnáziumi szinteknek megfelelő, az interneten hozzáférhető digitális oktatási segédanyagok készítésére. Az oktatási segédanyagokat az ágazati szabványok és az Oktatási Minisztérium által oktatási segédanyagok szerkesztésére megfogalmazott ajánlás alapján kell elkészíteni a Pályázati útmutató mellékletei szerint.

1. pályázati téma: új elektronikus oktatási segédanyag elkészítése, a pályázatban benyújtandó forgatókönyv alapján.

2. pályázati téma: már meglévő, a közoktatásban felhasználható, referenciákkal rendelkező elektronikus oktatási segédanyagok, témájukban teljességre törekvő oktató programok, segédprogramok web-alapú, multimédiás, interaktív átdolgozása, implementálása.

3. pályázati téma: már meglévő, a közoktatásban felhasználható, e pályázat keretében digitalizálásra kerülő médium gyűjtemények és/vagy már digitalizált elektronikus szöveges és multimédia adatbázisok web-alapú, multimédiás, interaktív átdolgozása, implementálása.

A pályázati témák egy adott konkrét oktatási feladat megvalósítására vonatkoznak. A pályázati témák részletes tartalmát a Pályázati útmutató mellékletei határozzák meg.

A pályaművek a tananyagelem, tananyagegység és az ezekből készíthető útvonalak meghatározatlan terjedelmű (pl.: egy 5-10 perces tanórai blokk; egy témához tartozó néhány tanórából álló blokk; de akár egy tartalmilag összefüggő hosszabb tananyag is) halmazaiból állhatnak. A részletek és példák tekintetében a Pályázati útmutató mellékleteiben megfogalmazottak az irányadóak.

V. A pályázók köre

1. pályázati témára pályázhatnak:
a) a Magyar Köztársaság területén működő állami és az állam által elismert nem állami egyetemek és főiskolák (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények);
b) akadémiai kutatóintézetek;
c) központi költségvetési szervek tudományos, kutatási, kulturális, oktatási profilú háttérintézményei (a továbbiakban: háttérintézmények);
d) általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: iskola), függetlenül attól, hogy ki az intézmény fenntartója. Az iskolák fenntartójuk hozzájárulásával pályázhatnak.

2. pályázati témára pályázhatnak:
a) felsőoktatási intézmények;
b) akadémiai kutatóintézetek;
c) háttérintézmények;
d) iskolák, függetlenül attól, hogy ki a fenntartójuk. Az iskolák fenntartójuk hozzájárulásával pályázhatnak.
e) belföldi székhelyű gazdasági társaságok.

3. pályázati témára pályázhatnak:
a) felsőoktatási intézmények;
b) akadémiai kutatóintézetek;
c) háttérintézmények;
d) iskolák, függetlenül attól, hogy ki a fenntartójuk. Az iskolák fenntartójuk hozzájárulásával pályázhatnak.
e) belföldi székhelyű gazdasági társaságok;
f) országos múzeumok, országos szakmúzeumok, tematikus múzeumok, levéltárak, egyházi gyűjtemények, nemzeti könyvtár, tudományos és szakkönyvtárak, függetlenül attól, hogy ki az intézmény fenntartója (a továbbiakban közgyűjtemény).

Együttes pályázat nem nyújtható be.

Egy pályázó egy pályázati témára csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanazzal a pályaművel csak egy pályázati témára lehet pályázni.

Felsőoktatási intézmény pályázati témánként több pályázatot is benyújthat.

VI. A pályázat beadásának módja, határideje

A Pályázati tájékoztató 2003. június 2-től elektronikus formában az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján (internet címe: http://www.ihm.hu), az Oktatási Minisztérium honlapján (internet címe: http://www.om.hu), és a Sulinet honlapján (internet címe: http://www.sulinet.hu) található meg, illetve 2003. június 10-től térítésmentesen átvehető az IHM ügyfélszolgálatán munkanapokon 8.00-18.00 óra között (1075 Budapest, Rottenbiller u. 32.) és a regionális irodákban. A pályázattal kapcsolatosan a helyi tarifával hívható kék számunkon (06-40-200-454) érdeklődhetnek.

A regisztrációs díj 10.000 Ft.

A pályázat beadási határideje: 2003. június 30.

Pályázati tájékoztató:
Word formátumban (253 kB)
RichText formátumban (470 kB)

Adatlapok:
Word formátumban (292 kB)
RichText formátumban (470 kB)

Mellékletek:
Word formátumban (383 kB)
RichText formátumban (550 kB)A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=563