Az Európai Unió ,,Kultúra 2000'' pályázata a 2003. évre
Dátum: 2002. augusztus 30, péntek
Téma: PályázatAz Európai Unió Bizottsága meghirdeti a "Kultúra 2000" keretprogram 2003. évi pályázati kiírását. Pályázni rövid (egy éven belül megvalósuló) és hosszú távú (két-, hároméves) nemzetközi kulturális együttműködések támogatására lehet. Magánszemélyek kivételével a kulturális élet bármely szereplője pályázhat.


A 167 millió euró összköltségvetésű ötéves program 2003-ban több mint 31 millió euróval (mintegy 8 milliárd forint) támogathatja a legkülönfélébb kulturális pályázatokat szerte Európában. A benyújtandó projektekkel szemben támasztott leglényegesebb elvárás, hogy ne egy nemzethez kapcsolódóak legyenek, hanem a támogatandó tevékenységek európai dimenzióval rendelkezzenek. Ennek gyakorlati megvalósítása területektől függően legalább 3-5, vagy annál is több különböző ország társzervezőinek kötelező bevonásával lehetséges. Ezen túlmenően a Társult Országok, így Magyarország pályázóitól elvárt, hogy a partnereik közül legalább egy az Európai Unió tagállamai közül kerüljön ki.

Pályázat a kulturális élet szinte valamennyi területéről benyújtható (kivéve az audiovizuális területet és az iskolai rendszerű oktatást), de 2003-ban az előadóművészetek elsőbbséget élveznek. E felhívás során ez a terület magában foglalja a színházat, a táncot, a zenét, az operát, a költészetet, a szabadtéri színházat és a cirkuszt, valamint a művészi kifejezésmód más, ezzel kapcsolatos formáit. A vizuális művészet, a kulturális örökség, a könyvek, olvasás és műfordítás szintén támogatott terület.

Az egyes kiválasztott projektek pénzügyi támogatása területektől függően többnyire 50 000 és 300 000 euró között lesz, valamint nem haladhatja meg az egyes projektek összköltségvetésének 50-60%-át. A fennmaradó részt a pályázónak magának kell előteremtenie.

A pályázatok beadási határideje 2002. október 15. a rövid távú, 2002. október 31. a hosszú távú projektek esetében.

A "KULTÚRA 2000" PROGRAM ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

A "Kultúra 2000"-program hozzájárul az európai népek közös kulturális terének érvényesítéséhez. Ennek keretében előnyben részesíti a kulturális és művészeti alkotók, a kulturális szereplők, a magán- és állami szereplők együttműködését, kulturális hálózatok és más partnerek, valamint a tagállamok és más, a programban részt vevő országok kulturális intézményeinek rendezvényeit.

A "Kultúra 2000"-program céljai:

 • a kulturális párbeszéd és az európai népek kultúrája és történelme kölcsönös ismeretének előmozdítása;
 • a kreativitás, a kultúra nemzetközi terjesztésének, valamint a művészek, alkotók és más kulturális szereplők, szakemberek és munkájuk mobilitásának elősegítése, különös hangsúlyt helyezve a fiatalokra és a szociálisan hátrányos helyzetűekre, illetve a kulturális sokszínűségre;
 • a figyelem felhívása a kulturális sokszínűségre és a kulturális kifejezés új formáinak kifejlesztésére;
 • az európai jelentőségű közös kulturális örökség európai szintű népszerűsítése, a figyelem felkeltése, a know-how terjesztése és a követendő gyakorlat népszerűsítése a kulturális örökség helyreállítása és megőrzése érdekében;
 • a kultúra szerepének figyelembevétele a társadalmi-gazdasági fejlődésben;
 • a kultúrák közötti párbeszéd, valamint az európai és nem európai kultúrák közötti kölcsönös cserék támogatása;
 • a kultúra mint gazdasági tényező, valamint a társadalmi integráció és állampolgárság tényezőjeként való kifejezett elismerése;
 • a lehető legtöbb állampolgár számára az Európai Unió kultúrájához való hozzáférés és az abban való részvétel javítása.

2003-AS PROJEKTEK

EGYÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK

 • 2003-ban megközelítőleg kilencven (90) egyéves, specifikus, innovatív és/vagy kísérleti előadó-művészeti projekt részesül támogatásban. Ezeknek a projekteknek legalább egyet magukba kell foglalniuk a következő tevékenységek közül: legalább három országot érintő koprodukció; művek alkotása és terjesztése legalább három országban; szakemberek képzése legalább három ország bevonásával; művészek mobilitása legalább három országból. A műveknek közös európai érdeklődésre számot tartó témájúaknak kell lenniük.
 • 2003-ban támogatásban részesül még mintegy tizenöt (15) egyéves, specifikus, innovatív és/vagy kísérleti, a vizuális művészetek területéhez tartozó projekt, amelynek tárgya vagy:
 • a művészek és műveik mozgása a részt vevő országokban; vagy
 • a kreativitás mint a szociális integráció eszköze.
 • 2003-ban támogatásban részesül még mintegy tizenöt (15) egyéves, specifikus, innovatív és/vagy kísérleti, a kulturális örökség területéhez tartozó projekt, amely mindkét alábbi témát tartalmazza:
 • konzerválást és/vagy helyreállítást és/vagy fejlesztést célzó program megvalósítása, amely a Kultúra 2000-programban részt vevő országok egyikének műemlékeit vagy műemléki helyszíneit érinti. A megvalósításban legalább három különböző, a Kultúra 2000-programban részt vevő országból származó három társszervezőnek kell aktívan együttműködnie. A műemlékeknek és/vagy műemléki helyszíneknek európai vonatkozásúaknak kell lenniük, és egy meghatározott európai korszak jellemzőit kell, hogy magukon hordozzák;
 • a projekt megvalósítása során a társszervezők által elért eredményeknek és tapasztalatoknak, illetve korábbi munkáik egyénileg vagy együttműködés útján elért eredményeinek terjesztése és cseréje. Ennek tartalmaznia kell - egyéb célkitűzések mellett - egy, a Kultúra 2000-programban részt vevő legalább két országban lévő vándorkiállítást. E terjesztés és csere során a leghatékonyabb prezentációs és interpretációs módszerek felhasználása céljából új technológiákat és kommunikációs eszközöket kell alkalmazni.

Prioritást élveznek azok a kiemelkedő minőségű projektek, amelyek a különböző részt vevő országokból származó lehető legtöbb kulturális szereplő közreműködését feltételezik, és amelyek tevékenységük lehető legszélesebb körben való terjesztését biztosítják a célra legmegfelelőbb, és különösen új kommunikációs eszközök alkalmazásával.

TÖBBÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSON ALAPULÓ PROJEKTEK

A többéves együttműködési megállapodások célja a kulturális szereplők közötti együttműködés strukturált és tartós módon történő megerősítése. Ennek érdekében az ebben a tevékenységkategóriában megvalósítandó projekteknek folyamatos, európai szintű multiplikátorhatással kell rendelkezniük.

2003-ban mintegy tizenöt (15) többéves előadó-művészeti együttműködési megállapodáson alapuló projekt részesül támogatásban. Ezen túlmenően egy (1) többéves együttműködési megállapodáson alapuló projekt is támogatást kap a könyvek, olvasás és fordítás területén.

Ez a kategória azokat a projekteket támogatja, amelyek az előadó-művészetekre koncentrálnak, és az alábbi tevékenységek közül az elsőt, illetve további hármat magukban foglalják:

 • művészi események koprodukciója és nemzetközi terjesztése; más, a nagyközönségnek szóló művészeti vagy irodalmi események szervezése;
 • más, a nagyközönségnek szóló művészeti események szervezése;
 • tapasztalatcseréket célzó kezdeményezések szervezése (tudományos és gyakorlati szinten egyaránt), valamint szakemberek továbbképzése;
 • az érintett művészeti és kulturális elemek népszerűsítése;
 • a közönség figyelemfelkeltésére irányuló, oktatási és ismeretterjesztési projektek szervezése;
 • az új technológiák alkalmazott és innovatív használata a résztvevők, a felhasználók és a nagyközönség javára;
 • oktatási célú könyvek, ismertetők, audiovizuális dokumentumok és multimédia-termékek előállítása, amelyek illusztrálják az együttműködési megállapodáson alapuló projekt témáját.

Az előadásokat, művészeti eseményeket, a kiadványokat, könyveket és produkciókat azon céllal kell megtervezni és megvalósítani, hogy azok a lehető legszélesebb közönség számára legyenek hozzáférhetők és befogadhatók (pl. a különböző célközönségeket figyelembe vevő, többnyelvű bemutatások).

2003-ban támogatásban részesül még egy vagy kettő (1-2) többéves, a vizuális művészetekhez tartozó együttműködési megállapodáson alapuló projekt, amely számos kezdeményezést tartalmaz, úgymint:

 • művészek és műveik mozgása a részt vevő országokban;
 • tapasztalatcseréket célzó kezdeményezések szervezése, valamint szakemberek továbbképzése;
 • új technológiák használata a résztvevők és a nagyközönség javára;
 • többnyelvű könyvek kiadása, audiovizuális dokumentumok és multimédia-termékek előállítása, amelyek illusztrálják az együttműködési megállapodáson alapuló projekt témáját.

2003-ban támogatásban részesül egy vagy kettő (1-2), a kulturális örökségen belül az ipari örökséggel foglalkozó többéves együttműködési megállapodáson alapuló projekt, amely erőteljes európai jelentést hordoz, és amely tartalmazza az összes alábbi kezdeményezést:

 • legalább három részt vevő ország bevonásával az ipari örökség műemlékeinek, műemléki helyszíneinek, és ahol in situ lehetséges berendezési tárgyainak konzerválása, restaurálása és fejlesztése;
 • az elért restaurációs eredmények terjesztése és cseréje céljából a részt vevő országok közül legalább háromban együttműködve vándorkiállítások megvalósítása. Ennek magába kell foglalnia a lehető legszélesebb közönséget célzó prezentáció és interpretáció alkalmazására a megfelelő új kommunikációs módszereket és technológiák felhasználását;
 • információ- és tapasztalatcserét célzó kezdeményezések szervezése, valamint szakemberek továbbképzése in situ és a projekt megvalósítása során;
 • többnyelvű könyvek, audiovizuális vagy multimédia-termékek a közönség számára történő előállítása, amelyek illusztrálják az együttműködési megállapodáson alapuló projekt témáját, eredményét, a választott műemlék és/vagy műemléki helyszínek és azok történelmi, technikai és társadalmi-gazdasági tartalma közötti kapcsolatot.

Prioritást élveznek azok a kiemelkedő minőségű projektek, amelyek a különböző részt vevő országokból származó lehető legtöbb kulturális szereplő közreműködését feltételezik, és amelyek tevékenységük lehető legszélesebb körben való terjesztését biztosítják a célra legmegfelelőbb, és különösen új kommunikációs eszközök alkalmazásával.

Kulturális együttműködési tevékenységek a programban részt nem vevő HARMADIK országokban:

2003-ban ebben a kategóriában legfeljebb tíz (10) olyan projekt részesül támogatásban, amelyek harmadik országokban az előadó-művészeti területre vagy a könyvekre és olvasáskultúrára koncentrálnak.

KÖNYVEK, OLVASÁS ÉS FORDÍTÁS

 • Megközelítőleg 50, európai szerzők által 1950 után írt irodalmi mű (széppróza) fordítását célzó projekt kap támogatást; prioritásban részesülnek a gyermekeket és fiatalokat megszólító művek. Minden projektnek legalább négy, legfeljebb tíz ebbe a kategóriába tartozó művet kell magába foglalnia.
 • Ezen túlmenően támogatásban részesül még mintegy húsz bölcsészet- és társadalomtudományi mű fordítását célzó projekt. Minden projektnek legalább négy, legfeljebb tíz ebbe a kategóriába tartozó művet kell magában foglalnia.
 • Támogatásban részesül mintegy öt (5) olyan egyéves, specifikus, innovatív és/vagy kísérleti projekt, amely az olvasás népszerűsítését célozza.
 • Támogatásban részesül mintegy öt (5) olyan egyéves, specifikus, innovatív és/vagy kísérleti projekt, amely az európai szintű együttműködést mozdítja elő az irodalmi művek fordításának területén dolgozó szakemberek készségeinek fejlesztése érdekében.

A PÁLYÁZÓK ÉS TÁRSSZERVEZŐK

 • legyenek állami vagy magán jogi személyiséggel rendelkező, fő tevékenységüket tekintve kulturális szervezetek. Működjenek együtt a projekt kialakításában, végrehajtásában és kimutathatóan járuljanak hozzá a projekt költségvetéséhez;
 • illetősége legyen a programban részt vevő alábbi országok valamelyikében:
 • az Európai Unió 15 tagállama (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország);
 • a három EGT/EFTA-ország (Izland, Lichtenstein és Norvégia);
 • Közép- és Kelet-Európa következő tíz országa: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia;
 • valamint Ciprus és Málta.

A pályázati kiírás teljes szövege, a pályázati űrlap és minden egyéb kapcsolódó információ letölthető a KultúrPont Iroda internetes honlapjáról, kérhető postán, vagy átvehető mágneslemezen az Iroda címén.

Kultúrpont Iroda, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., tel.: 413-7565 fax: 413-7574; www.kulturpont.hu; info@kulturpont.hu .

A KultúrPont Iroda az Európai Unió Kultúra 2000-programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének támogatói az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=192