Pályázatok
Dátum: 2006. július 12, szerda
Téma: PályázatVIII. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZAT

A HAGYOMÁNYOK HÁZA és a KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY meghirdeti a VIII. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZATOT

A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük.Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

Tárgyköre:
- népi bútorműves, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, hordókészítő, kulacskészítő, vertcsipke készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek
- vessző- és gyékényfonás, szalmaedények;

-         népi öltözetkiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia;

-          a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó alkotások: népi hangszer, tojásfestés, stb.

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja. Pályázni csak új alkotásokkal lehet, maximum 5 önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint ki kell tölteni a mellékelt adatlapot, s azzal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat.

Csak személyes átvételre van lehetőség, 2006. szeptember 14-16-ig 10-16 óráig a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben. (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.)


PÁLYADÍJAK

NAGYDÍJ 100.000 Ft

ELSŐ DÍJ 80.000 Ft

MÁSODIK DÍJ 70.000 Ft

HARMADIK DÍJ 60.000 Ft

Valamint különdíjak felajánlás szerint.


A pályázat anyagából a kiíró intézmények kiállítást rendeznek a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben.


A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására 2006. október 13-án 11 órakor
kerül sor a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben.


A kiállítás 2006. október 13-tól 2007. február végéig tart nyitva.

A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. Tel.: 201-8734) http://www.hagyomanyokhaza.hu/, csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu és a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény, (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19. Tel.: 76/327-203), nim01@citromail.hu

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


 

A Kultúra Magyar Városa 2006 - pályázat                 

 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével, pályázatot hirdet A Kultúra Magyar Városa 2006 cím elnyerésére.

A Kultúra Magyar Városa cím adományozásának célja a kultúra gazdasági, társadalmi és regionális jelentőségének elismertetése és megerősítése mind a városok döntéshozói, mind az állampolgárok felé. A cím elsősorban eszmei értékű, a városok által eddig elért kulturális szint/teljesítmény értékelésére, valamint fenntartható fejlesztéseket elősegítő programok elismertetésére szolgál.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. július 15.

Bővebb információ:

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Csoport; 1085 Budapest,
Gyulai Pál u. 13. / 1388 Budapest, Pf. 82.

E: CulturalTourism@nkom.gov.hu

Forrás: http://www.kultura.hu/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a PANKKK program részeként pályázatot ír ki magyar zenekarok, előadók és szerzőik promóciós tevékenységének támogatására.

 

A rendelkezésre álló pénzügyi keret: 13 000 000 Ft

 

A PÁLYÁZATI CÉL:

A nyertes pályázatban érintett művészek mögött létrejöhessen, megerősödhessen a munkájukhoz nélkülözhetetlen promóciós háttérstáb és infrastruktúra, ami azután hosszú távon segítheti művészi tevékenységüket. Elsőbbséget élveznek a több művész promócióját átfogó projektek.

 

PÁLYÁZHATNAK:

Magyar popzenei zenekarokat, előadókat, szerzőket képviselő, megfelelő referenciával rendelkező magyarországi ügynökségek, magánszemélyek. (Magánszemélyek esetén pénzügyi lebonyolító szervezet szükséges.)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A pályázatot 2006. június 21-ig lehet postára adni a pályázat kezelőjének címére:

NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport

1388 Budapest, Pf. 82.

A pályázati űrlap az NKÖM Ügyfélszolgálat irodáján személyesen átvehető vagy az NKÖM honlapjáról (http://www.nkom.hu/ ) letölthető.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


 

VI. Nemzetközi Magyar Fotópályázat - 2006

Beküldési határidő: 2006. augusztus 1.

A Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotókiállítást rendez 2006. szeptember 22. - október 5. között, a határainkon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok, továbbá a Magyar Fotóművészek Világszövetsége tagjai részére. A tárlat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon alkotók munkásságát, akik a Kárpát medencében, vagy azon is túl gazdagítják az egyetemes fotókultúrát és művészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különböző országok és népek között.

Életkortól és foglalkozástól függetlenül, bárki részt vehet a pályázaton, aki nem magyar állampolgár, viszont magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él a nagyvilágban. A magyar állampolgárok közül, csak az MFVSz tagjai pályázhatnak. Egy szerző maximum 5 fekete-fehér, vagy színes papírképet adhat be, tetszőleges megosztásban. Képsorozottal pályázni nem lehet. A fotók hosszabbik oldala 23-35cm lehet (ajánlott képméret 20x30cm). A fotók témája és műfaja kötetlen, bármilyen technikával készülhetnek és a felhasznált fotográfiai kifejezőeszközök tekintetében sincs korlátozás.

Az I. helyezetett a Magyar Művelődési Intézet Fotóművészeti plakettjével, további öt alkotót pedig 4.000,- Ft értékű, fotóművészeti albummal díjaznak.

További információ kérhető Győri Lajostól az 1/201-5692-es telefonszámról, vagy e-mailen gyoril@mmi.hu .

A fotók beküldési/beadási címe: Magyar Fotóművészek Világszövetsége, 1011 Budapest, I. ker., Corvin tér 8. II. em. 408.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Országos néprajzi fotókiállítás

Beküldési határidő: 2006. szeptember 5.

A Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola, valamint a Zalaegerszegi Fotóklub pályázatot hirdet az ország néprajzi hagyományait, annak kibontakozó új hajtásait művészi szinten bemutató kiállításra (település, építkezés, berendezés, népviselet, népművészet, népszokások, népi munkafolyamatok stb. és az ezek helyébe lépő új szokások kialakulóban lévő hagyományok művészi megjelenítése).

Pályázati feltételek: beküldhető maximum 6 db, színes, vagy fekete-fehér papírkép (a sorozat egy képnek számít, amely legfeljebb 6 képből állhat). A pályamunkákat 30x40 cm-es paszpartun kell benyújtani. A képeken fel kell tüntetni a szerző nevét és címét, a kép címét és sorszámát.

Nevezési díj nincs.

Díjak: a zsűri által kiválasztott alkotások értékes díjakban (I-III.) és külön tárgyjutalmakban (képző- és fotóművészeti albumok) részesülnek.

Naptár: zsűrizés szeptember 20., a kiállítás megnyitója és a díjkiosztó ünnepség október 6., a kiállítás megtekinthető október 6-9. között.

Cím: Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola, 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Prokné Tirner Gyöngyi, tel.: 92/314-580, e-mail: prokne@zmpi.sulinet.hu.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Ágens nemzetközi fotópályázat

Beérkezési határidő: 2006. szeptember 30.

Részvételi feltételek: a pályázat nyitott, foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki jelentkezhet. Egy szerző legfeljebb 4 db színes vagy fekete-fehér papírképet küldhet be. A pályázat témája kötetlen. Az alkotások maximális mérete 21x30 cm. A képeket keret és paszpartu nélkül kell elküldeni. Képsorozat nem küldhető be. Minden kép hátoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét postacímét, a kép címét magyar és angol nyelven, valamint a kép sorszámát. A felvételek hagyományos és digitális technikával egyaránt készülhetnek, de a végső képet csak fényérzékeny fotópapíron lehet beküldeni.

Nevezési díj: pályázóként 1.500,- Ft / 6 Euró / 14 USD.

Pályázati naptár: zsűrizés október 7-8., kiállítás megnyitója október 28-án 11órakor az Ágens Fotógalériában (Budapest, Fő u. 73.), a tárlat zárása november 6.

Díjazás: 1 db FIAP arany, 1 db FIAP ezüst, 1 db FIAP bronz és 3 db hazai díj. A kiállításon díjat nyert képek a rendező tulajdonát képezik. Minden szerző megkapja a kiállítás anyagából készült katalógust.

Bővebb információ és jelentkezési lap: Ágens Reklám és Kereskedelmi Kft., 1027 Budapest, Fő utca 73., e-mail: agens@hu.inter.net, agens@freeweb.hu, http://www.agens.fw.hu/.

 

--------------------------------------------------------------------------------


3. Nemzetközi Fotópályázat - Budapest 2006

A beérkezés végső határideje: 2006. október 7.

A pályázók bármilyen témakörben benyújthatják munkájukat. Egy fotós maximum 4 db fekete-fehér, vagy színes képet adhat be 15x21-18x24cm méretben (a hosszabbik oldal kizárólag 24cm lehet). A felvételek hagyományos és digitális technikával egyaránt készülhetnek, de a végső képet csak fényérzékeny fotópapíron fogadják el a rendezők.

Kategóriák: I. kategória 16 éves korig; II. kategória 16-22 éves korig; III. kategória: 22 éves kor felett.

Nevezési díj nincs.

A nevezési lappal egyezően a képek hátulján fel kell tüntetni a szerző nevét, lakcímét, a kép címét, sorszámát és kategóriáját. A képeket paszpartu nélkül, a kitöltött nevezési lappal együtt kell leadni.

Pályázati naptár: a pályamunkák benyújtása október 7.; zsűrizés október 15.; a pályázók kiértesítése november 5.; a kiállítás megnyitása november 17. és a kiállítás zárása december 6.; a képek visszaküldése 2007. február 15.

A képeket sérülést kizáró csomagolásban, ajánlott küldeményként tanácsos feladni valamint személyesen is leadhatók a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola titkárságán.

A pályázati felhívás és a nevezési lap letölthető http://www.kezmuves-prateru.sulinet.hu/ oldalról.

Beküldési/beadási cím: Budapesti Szolgáltató-és Kézművesipari Szakképző Iskola, 1082 Budapest, Práter utca 31., e-mail: phototend@freemail.hu.

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1681