V. Magyarországi Nemzetiségi Színházi Találkozón való részvétel
Dátum: 2006. április 13, csütörtök
Téma: PályázatA MNEKK Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2007. februárjában Budapesten megrendezendő V. Magyarországi Nemzetiségi Színházi Találkozón való részvétel támogatására

Pályázni az V. MNSzT-re készülő anyanyelvű (cigány produkció esetén a romani, a beás és a magyar nyelvű előadás is anyanyelvűnek számít), a 2006/07-es évad őszén bemutatandó új színházi produkciókkal lehet.
 

Pályázhatnak

Azok a magyarországi nemzetiségi színházi életben folyamatosan aktív professzionális vagy amatőr színházak, színjátszó csoportok, vagy azok fenntartói, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. Amennyiben a fenntartó pályázik, a pályázatot a színház/színjátszó csoport vezetője is köteles aláírásával hitelesíteni.

A támogatás mértéke

Az V. MNSzT-n való részvétel és felkészülés közvetlen produkciós költségeire és a Találkozón produkciós fellépéssel való részvételre kérhető/nyújtható támogatás összesen max. 900 000 Ft.

Az MNSzT

tervezett időpontja: 2007. február első fele, várhatóan február 2-9.

tervezett helyszíne: Thália Színház Budapest

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 2.

Pályázati feltételek:

- A pályázó több produkcióval is pályázhat, de a MNEKK döntése alapján támogatást legfeljebb 1 produkcióhoz nyerhet, amellyel az MNSzT-n részt vesz.

A pályázatnak tartalmaznia kell (kötelezően csatolandó):

- a szabályosan és hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,

- a pályázati kiírásban előírt, ill. az általános pályázati feltételek szerint kötelező, a pályázati útmutatóban felsorolt mellékleteket,

- a színházi formáció általános művészeti koncepcióját-célkitűzését, előéletének vázlatos bemutatását, eddigi legfontosabb eredményeit,

- a színházi formációnak a 2006/07-es színházi évadra tervezett repertoárját,

- a 2007-es MNSzT-n bemutatni szándékozott produkció

- szerzőjét, címét,

- műfaját,

- tiszta játékidejét felvonásonként részletezve, a szünet tervezett időtartamát,

- szinopszisát,

- színrevitelével kapcsolatos indoklást, vázlatos koncepciót,

- teljes stáblistáját (rendező, tervezők, színészek, minden egyéb közreműködő) a stáb honoráriumban részesülő tagjai szakmai hátterének bemutatásával,

- tervezett próbarendjét,

- a Thália Színházban való fellépéshez szükséges technikai-műszaki feltételek, igények listáját, a teremigényt (vonatkozó műszaki kérdésekkel a Thália Színházhoz /tel. 06/1/3121280/ lehet fordulni),

- szövegének, cselekményének magyar nyelvű megértését elősegítő tervezett mód megjelölését (szinkrontolmács, feliratozás vagy kísérőlap),

- tervezett és MNSzT-n is megjelenő és önálló színházi reklámanyagainak felsorolását (Az MNSzT a kapott nyersanyagból a fellépő színház és produkció rövid és fényképes bemutatását vállalja a Találkozó műsorfüzetében, valamint egységes megjelenést a plakátokon, szórólapokon, a Találkozó nyomtatott és a digitális reklámanyagaiban.),

- részletes költségvetését;

- a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a produkció(t)

- legkésőbb 2007. február 1-jére premierképes,

- kedvező kuratóriumi döntés és elnyert támogatás esetén az V. MNSzT-n a Thália Színházban bemutatja,

- műszaki képviselője a fellépés tervezett helyszínén lebonyolítandó műszaki egyeztetést határidőre elvégzi,

- képviselője az MNSzT-vel kapcsolatos előkészítő értekezleteken részt vesz,

- anyanyelvű és magyar nyelvű reklámanyagait (a színházi formáció és a produkció bemutatása a nemzetiség nyelvén és magyarul is, fényképekkel és a szokásos produkciós adatokkal: cím, szerző, műfaj, szereposztás, tiszta játékidő, stb.) a MNEKK címére 2006. október 16-ig nyomtatott és digitális (CD) formában eljuttatja, közlésükhöz hozzájárul, az MNSzT anyagaiba kerülő szövegeit nyomtatás előtt ellenőrzi, a saját anyagaival kapcsolatban kért nyelvi korrekturát határidőre elvégzi,

- lehetőséget biztosít, hogy a MNEKK képviselője legkésőbb 2006. november 15-ig előzetesen egyeztetett időpontban meggyőződhessen a nyertes produkció készültségi fokáról és a Találkozó programjába való beilleszthetőségről, vagy a kuratóriumnak házi összpróba-szintű készültségről video- vagy DVD-felvételt juttat el,

- a színház képviseletében legalább 1 nyilatkozati joggal rendelkező személy az MNSzT nyitó- és zárórendezvényén, valamint a szakmai fórumokon aktívan részt vesz,

- reklámhordozóin a MNEKK által nyújtott támogatás tényét feltünteti;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

- vis maiorból adódó műsorváltozás esetén többletköltség-igény nélkül milyen más produkciót tud bemutatni.

Az elbírálás és a finanszírozás módja:

- A kuratóriumi döntést a MNEKK színházi szakmai bizottsága segíti.

- A megítélt támogatás vissza nem fizetendő, elszámolás-köteles.

- 2006. június 10-ig a MNEKK értesíti a pályázót a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázóval a MNEKK szerződést köt, amely alapján a MNEKK a megítélt támogatási összeget két részletben utalja át.

A megítélt támogatás 2/3 részét a MNEKK 2006. augusztus 1-jéig utalja át a kedvezményezettnek.

A támogatás fennmaradó 1/3 részét a MNEKK a produkció főpróbáját követően 8 banki munkanapon belül utalja át a kedvezményezettnek. (A főpróba időpontját a MNEKK igazgatóságával legkésőbb a főpróbát megelőző 10. napon írásban jelezni kell.)

Amennyiben a produkció beilleszthetősége az MNSzT programjába, ill. készültségi foka 2006. november 15-ig nem megfelelő, akkor a produkció nem vehet részt a Találkozón, s a MNEKK nem utalja át a megítélt támogatás fennmaradó 1/3-át, amiről a MNEKK kuratóriuma 2006. november 30-ig hoz döntést.

Azok a kedvezményezettek, amelyek produkciói a Kuratórium döntése alapján nem nyertek jogot az MNSzT-n való produkciós fellépésre, lehetőséget kapnak az MNSzT kerekasztal-beszélgetésein és egyéb kísérőprogramjain való részvételre, s azokon a színházi szervezetük bemutatására. Ezek a kedvezményezettek is kötelesek a számukra átutalt támogatási összeggel elszámolni.

Az aláírt szerződésben vállalt teljesítés elmaradása, vagy hiányos teljesítés visszafizetési kötelezettséget von maga után.

A kuratórium e témakörben nem támogatja

A közüzemi díj típusú kiadásokat, bérköltséget és járulékait, építkezési, felújítási költségeket, jövedéki termékek beszerzését, étkezési költségeket, ill. az előre nem tervezhető költségeket. A nem támogatott kiadások részletezését a pályázati útmutató tartalmazza.

A beadott pályázattal a pályázó kinyilvánítja, hogy a fenti pályázati kiírásban foglaltakat egyetértően tudomásul vette és elfogadta.

http://web.t-online.hu/mnekk/

 

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1627