Péntek, 2021. Május 7.Gizella napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1983
Romhányi József író, költő halála

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK


Békés Megye Önkormányzata pályázatot hirdet - Békés Megye civil szektorának fejlesztését segítő, a szervezetek közötti együttműködést ösztönző-projektek megvalósítására. A pályázat célja a Békés megyei civil szervezetek tartós megyei és szakmai együttműködésének ösztönzése, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú tevékenységek támogatására. A pályázat a Békés megyei civil társadalom erősítését, a Békés megyei civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.Pályázni lehet: megyei szintű, civil szervezetek számára szervezett konferencia, tanácskozás megrendezésére, amely a fenti célkitűzések elérésére irányul.

A pályázat kiírója előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek az egy-egy szakterületen működő civil szervezetek közötti együttműködést, hálózat kiépítést segítik.

A Békés Megyei Önkormányzat a kiírt civil pályázat keretén belül az arra érdemes pályázatok között 2009. évben összesen 4 millió Ft kerül odaítélésre.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és Békés megyében van a székhelyük.

 A pályázatban be kell mutatni:

·        korábbi a szervezet tevékenységét

·        a program célját, tartalmát és felépítését

·         azokat a társadalmi szereplőket akik a folyamat során aktivizálódnak (a célcsoport)

·        a projekt időbeni ütemezését;

·        a várt eredményeket;

·        a részletes költségvetést és annak indoklását.

 

A támogatás formája

A támogatás a pályázó 2009. január 1. és 2009. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 300.000 Ft

 Támogatható kiadások

-          előadók megbízási díja

-          megbízási díjak járulékai

-          megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költségek)

-          utazási költségek /az elnyert támogatás 50%-a/

-          posta, telefon és kommunikációs költségek

-          nyomda, sokszorosítás

-          bérleti díj

-          étkezés, reprezentáció /az elnyert támogatás 10%-a/

A benyújtás módja

A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be az alábbi mellékletek becsatolásával:

- pályázati űrlap

       - létesítő okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata

A benyújtás határideje: 2008. december 01.  

A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala

Szakmai Felügyeleti Osztály

5600 Békéscsaba

Pf. 118

 vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 órájáig az alábbi címen:                      

Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala

Szakmai Felügyeleti Osztály

5600 Békéscsaba

Derkovits sor 2.

A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a civilek.csabanet.hu  és a www.bekesmegye.hu honlapokról, illetve a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete kérésre postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. (Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete), 5601 Békéscsaba Pf. 570. e-mail: civil@bmk.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges )

A pályázat nem támogatja a turisztikai és kulturális célú rendezvények szervezését.

Elbírálás határideje: 2008. december 30.

Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2010. március 30.

Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.bekesmegye.hu , illetve a civilek.csabanet.hu honlapról.

forrás: www.bekesmegye.hu

Pályázati felhívás füzesgyarmati civil szervezetek részére

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet társadalmi szervezetek, alapítványok részére, Füzesgyarmat város közéletében felvállalt közösségformáló tevékenységek, városi rendezvények és más települések önszerveződéseivel folytatott kapcsolatépítő tevékenység támogatása céljából. A pályázati adatlap letölthető a www.fuzesgyarmat.hu oldalról.

forrás: www.fuzesgyarmat.hu

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek 2008. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei vagy országos szintű kampányának kidolgozására és megvalósítására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-08-G)

A pályázat célja a civil szervezetek működését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

A 2008. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó megyei, illetőleg országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

·        mozgósítják az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik szabályos megtételére, függetlenül attól, hogy adóbevallásukat mily módon készítik el;

·        támogatják a felajánlókat abban, hogy felajánlásaikat hibátlanul tegyék meg;

·        felhívják a munkáltatók figyelmét arra, hogy kellő időben és az ügyet támogatóan tájékoztassák a munkavállalóikat az adóbevallás és az 1%-os felajánlás megtételének jogi szabályozásáról;

·        felhívják az adóbevallásukat elektronikusan vagy hagyományos űrlapon elkészítők és beküldők, valamint az adóhatóság által készített adóbevallást (ADAM) elfogadók figyelmét arra, hogy ők is megtegyék felajánlásukat;

·        tudatosítják az adózókban az 1% felajánlására vonatkozó szabályozás változásait;

·        szorosan illeszkednek az SZJA bevallás és 1% felajánlás törvényben foglalt, adózó-csoportonként eltérő határidejéhez;

Pályázat benyújtására két kategóriában van lehetőség:

G/1. kategória: Magyarország egy meghatározott megyéjére kiterjedő kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása.

G/2. kategória: Országos szintű, célzott tömegkommunikációs eszközt alkalmazó kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a)      Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak.

b)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint

Beadási határidő: 2008. december 15. 24.00 óra

A beadás helye:

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága; 1590 Budapest, Pf.: 102.

 

Részletes pályázati anyagok beszerzése

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen is kaphatnak.

forrás: www.nca.hu

Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007 - 2013
Első Pályázati Felhívás Teljes Pályázatokra
2008.10.15-2009.01.30

 


A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.
A Program két tematikus prioritás-tengely mentén került kialakításra és célja, hogy hozzájáruljon az uniós politikákhoz, alapelvekhez, valamint a Lisszaboni és Gothenburgi stratégiák célkitűzéseihez a versenyképesség és fenntartható fejlődés elősegítésével az Európai Unióban.

Pályázók köre:

1. Jogi személyiséggel rendelkező, köz- vagy magánjog által meghatározott nonprofit szervezet, amely közcélú tevékenységet folytat;
2. Székhelye, vagy bejegyzett regionális/helyi illetőségű telephelye van a meghatározott programterületen, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék - Magyarország; Satu Maré, Bihor, Arad és Timis megyék - Románia;
3. Megfelelő és elegendő humán, szakmai és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, megfelelő kapacitása van a projekt általa megvalósítandó részének kivitelezéséhez, az egyes tevékenységek megfelelő szakmai színvonalon történő és pénzügyileg rendezett megvalósításához;
4. Van legalább egy határon túli partnere;
5. Megfelel a pályázók kézikönyvében meghatározott további jogosultsági kritériumoknak.

 Projektek időtartama
A jelen pályázati felhívás keretein belül támogatott projektek időtartama a minimális 6 hónap, és maximális 18 hónap között változik.


A pályázatok a következő helyre adhatóak be:

Magyar-Román Közös Szakmai Titkárság
VÁTI Kht. H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32


I. Elérhetőség és információs események
Jelen pályázati felhívással kapcsolatban a következő e-mailen címeken kaphat felvilágosítást: huro2007-2013avati.hu, its(5)huro-cbc.eu
Személyes konzultációt a következő elérhetőségek valamelyikén kérhet:
Közös Szakmai Titkárság - Békéscsabai Iroda (Magyar, angol nyelven)
H-5601, Békéscsaba, Derkovits sor 2; Tel.: +36 66 520 252; Fax: +36 66 520 253
E-mail: hidveqi@vati.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , jts@huro-cbc.euAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Info Pont (BRECO Iroda) (Román és angol nyelven)
R0-410051,0radea, Parcull.C. Brátianunr. 8
Tel.:+40259473174; E-mail: infopoint@brecoradea.roAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

forrás: www.pafi.hu

ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY
adományi programok 2008


Az alábbi támogatási elvek az Ökotárs Alapítvány minden adományi programjára érvényesek:
Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek tevékenységét kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal járnak és a fenntartható fejlődést szolgálják.

Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek:
- a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat kínálnak túllépve a szokásos környezetvédelmi szektor megközelítésen;
- erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat;
- növelik a zöld szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi elismertségüket;
- fokozzák az együttműködést a környezetvédő civil szervezetek és a társadalom más szereplői (más civil szervezetek, az állami, önkormányzati és üzleti szektor) között és a környezetvédő mozgalmon belül;
- elősegítik a zöld gondolkodás és életmód elterjedését, az emberek belső érését;
- választ adnak az EU-csatlakozásból és más nemzetközi folyamatokból fakadó kihívásokra.


1) "Nyitott társadalom - egészséges környezet" Program

Az Ökotárs Alapítvány adományi programja keretében 2007-től elsősorban az alábbi két fő tevékenység - illetve szervezettípus támogatását tekinti céljának:
(1) A környezeti érdekérvényesítés, a döntéshozatalban való társadalmi részvételt és nyilvánosságot, a környezeti konfliktusok megoldását szolgáló ("watchdog" jellegű) tevékenységek.
(2) Induló, fiatal helyi kezdeményezések és civil szervezetek megerősítése, fejlesztése esetében az alapítvány a két évesnél fiatalabb csoportok elindulását, ismertségének növelését, tagok, önkéntesek és támogatók gyűjtését szolgáló, kapacitásbővítő és szervezetfejlesztő tevékenységeket támogat.

Támogatási igényt a Magyarországon bejegyzett civil szervezetek nyújthatnak be. A megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva.

 

A pályázatokat pályázati adatlappal együtt, egy példányban a temesvari@okotars.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímre - postára adás esetében lefűzés, műanyag tasak vagy borító nélkül - a mellékelt útmutató szerint elkészítve kell beadni.

2008-ban folyamatosan várjuk a pályázatokat, nincs beadási határidő.


2) Virtuális Alapítvány
Az Ökotárs Alapítvány segítségével a környezetvédő szervezetek az egyesült államokbeli Virtuális Alapítvány Internet weboldalaira helyezhetik el adományi kérelmeiket, hogy ilyen módon jussanak el a lehetséges adományozókhoz. A támogatási formáról tájékoztató anyag kérhető a címünkön.
A pályázatokat pályázati adatlappal együtt, magyar és angol nyelven e-mailben a temesvari@okotars.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mailcímre a pályázathoz mellékelt útmutató szerint elkészítve kell beadni, a programot minél inkább illusztráló fényképekkel együtt. A beadás folyamatos.

3) Zöldövezet Program
A részletes pályázati felhívás közzététele 2009 májusában várható - kérjük, tájékozódjanak honlapunkon!

4) Általános segítségnyújtási program
Adományozottjainkat és általában a környezetvédő szervezeteket szolgálja általános segítségnyújtási programunk is. A szolgáltatás része: információk, dokumentumok gyűjtése és közzététele; találkozók szervezése; kapcsolatépítés szakértőkkel, sajtóval, más társadalmi szervezetekkel; pályázatírási segítségnyújtás.

További információ:

Adományi ügyekben Temesvári Szilvia ( temesvari@okotars.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) programvezetőtől, képzési-szervezetfejlesztési ügyekben pedig Móra Veronika ( move@okotars.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) igazgatótól kaphatnak információt az alább megadott elérhetőségünkön.
Letölthető űrlapot és egyéb aktuális információkat találhatnak internetes oldalunkon: http://www.okotars.hu

Elérhetőségünk:
1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet. Levélcím: 1463 Budapest, Pf. 931,
tel./fax: 1/411-3500, 1/411-3515, email: temesvari@okotars.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , web: http://www.okotars.hu

 

forrás: www.okotars.hu

DIGIPORÁMA - Pályázati felhívás


Az Országos Rádió és Televízió Testület támogatásával a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház, a Márvány Fotóműhely és a Csaba TV országos digitális fotókból készített digiporáma pályázatot hirdet, "III. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál" - címmel, melynek célja a fotók, a digiporáma eszközével való bemutatása és népszerűsítése

A pályázat beküldésének határideje: 2008. november 26.

Értékelési szempont:
A zsűri tekintettel a speciális megjelenési formára, a képsorozatot, - mint etűdöt -, annak audiovizuális összességében fogja értékelni.

Díjazás: I., II., III., díj, valamint különdíj.

Bemutató vetítés és díjkiosztó ünnepség:
2008. december 6-án, szombaton 10.00 órakor a Lencsési Közösségi Házban (Békéscsaba Féja Géza tér 1.)

Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.

Tájékoztatás: Flender János tlight@t-online.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; Katona Péter katonapet@t-online.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges (szakmai kérdésekben) vagy Nagy Emese 66/456-177

 

forrás: http://www.mafosz.hu

 

 
2008. november 22, szombat 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.