Péntek, 2021. Május 7.Gizella napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1983
Romhányi József író, költő halála

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

AZ NCA DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az NCA törvény 3. § szerinti civil szervezetek 2006. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz történő hozzájárulás.

Támogatási keretösszeg: 44.264.000,-Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 29. 

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani:

 

Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

6000 KECSKEMÉT

Szabadság tér 1.

 

Békés Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5600 BÉKÉSCSABA

Dózsa György út 1, Pf.:120.

 

Csongrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5720 SZEGED

Vár utca 5. Pf.: 491.

 

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken. További információ: 06-80/204-453 (call center).

 

Pályázatot nyújthatnak be:

Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2005. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégium által 2006. évben kiírt működési pályázaton nem részesültek támogatásban, és

a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés Csongrád megyékben) van a székhelyük, és

kitöltötték a pályázati adatlap 14. pontjában szereplő nyilatkozatot, amennyiben a szervezet munkavállalót foglalkoztat az Áht. 15. §-értelmében.

 

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

 

Forrás: www.nca.hu

 


 

AZ NCA

Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az NCA törvény 3. § szerinti civil szervezetek meglevő országos és regionális civil nyomtatott sajtótermékei fejlődésének támogatása (NCA-CIV-06-I).

 

Támogatási keretösszeg: 73.143.000,- Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 29.

 

A pályázatokat ajánlott küldeményként a Magyar Államkincstár alábbi Állampénztári Irodájához kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság

Állampénztári irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

Bárány Pál irodavezető, telefon: 42/315-793

Tóth Katalin pályázati referens, telefon: 42/418-888/6150 m.

 

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken. További információ: 06-80/204-453 (call center).

 

Forrás: www.nca.hu

 

 


AZ NCA

AZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

KOLLÉGIUMA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az NCA törvény 3. § szerinti civil szervezetek határon túli magyar szervezetekkel való együttműködésének erősítését segítő közhasznú tevékenységek támogatása.

 

Támogatási keretösszeg: 69.388.000 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 29.

 

A pályázatokat ajánlott küldeményként az illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájához kell benyújtani az alábbi címre:

 

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda

3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

 

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken. További információ: 06-80/204-453 (call center).

 

Forrás: www.nca.hu

 

 

 


 

AZ NCA

CIVIL ÖNSZERVEZŐDÉS, SZAKMAI ÉS TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS  KOLLÉGIUMA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az azonos ágazatban vagy területen működő, illetve közös érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő civil szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése.

.

Támogatási keretösszeg:

48.846.000 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 29.

 

A pályázatokat ajánlott küldeményként a Magyar Államkincstár alábbi Állampénztári Irodájához kell benyújtani:

 

Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda, 9022 Győr, Czuczor G.u.26.

Telefonszáma: 96/314-066, e-mail címe: api@makgyor.axelero.net

 

 

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken. További információ: 06-80/204-453 (call center).

 

Forrás: www.nca.hu

 

 


 

"Karácsony Sándor emlékére" szakalapítvány

Kiíró: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

 

Célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek, egyesületek támogatása.

 

Pályázhatnak: a helyi hagyományokra épülő, újjászerveződő közösségek, egyesületek, alkotóműhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település, lakóterület vagy kistérség kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik.

 

A 2007. évi pályázatokban azokat a programokat támogatjuk, amelyek:

- az adott település hagyományait dolgozzák fel és mutatják be kiadványokban, kiállításokon,

- Kodály Zoltán születésének 125., halálának 40. évfordulójára emlékezve bemutatják, hogy a népi, népzenei hagyományok miként élnek tovább településükön,

- azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok, gyerekek helyismeretét, lakóhelyükhöz való kötődését erősítik.

 

Az alapítvány nem támogat egyéni pályázatokat, önkormányzati iskolákat, állami és önkormányzati intézményeket. Nem támogatunk fesztiválokat, külföldi utakat, eszköz beszerzéseket és nagy értékű beruházásokat.

 

A pályázat feltételei: a pályázatokat csak pályázati űrlapon lehet beküldeni, amelyet

2 példányban, hiánytalanul kitöltve kell eljuttatni az alapítványhoz. Az adatlap mellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelemben írják le a csoport helyzetét, működésének jellegét és eddigi tevékenységüket.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó tevékenység részletes leírását, a megvalósításban résztvevők és a programokba bevontak körét és a felhasználásra vonatkozó tételes költségvetést. A költségvetésben tüntessék fel a más forrásból kapott vagy igényelt támogatást és a saját hozzájárulást.

Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint támogatás igényelhető. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 20.

 

Pályázati űrlap igényelhető személyesen a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

titkárságán (Professzorok Háza 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.), illetve postai úton nagyalakú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték küldésével. A felhívásokat az INTERNETEN http://www.prof.iif.hu/prc alatt is közétesszük, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.

 

A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az alapítvány titkárságán személyesen vagy a 06-1/343-3913, 06-1/343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

 


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

pályázatot hirdet a

"Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése" című

program megvalósítására

OFA/2006/CSZFKN/6125

 

A program pénzügyi forrásai:

Az OFA-nak a "Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése"  című program keretében összesen 475 millió forint áll rendelkezésére. A támogatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik.

 

Az OFA a támogatási keretből 423 000 000 forintot a nyertes szervezetek új munkatársainak foglalkoztatási támogatására, 52 000 000 forintot a nyertes szervezeteket segítő mentor hálózat működtetésére használ fel.

Jelen pályázati kiíráson belül, a foglalkoztatási támogatására rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 150.000.000,- Ft

 

A program célkitűzései:

Fő cél

A humánszolgáltató civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásainak megerősítése, a szervezetek felkészítése közfeladatok ellátására és az EU-s források lehívására, fiatal szakképzett érettségivel rendelkező regisztrált álláskeresők és diplomás regisztrált álláskeresők illetve az állami intézményrendszerből elbocsátott közalkalmazottak és köztisztviselők körével, alkalmazásával.

Részletes célok

A fiatal szakképzett érettségivel rendelkező regisztrált álláskeresők és a fiatal diplomás regisztrált álláskeresők, illetve az állami intézményrendszerből elbocsátott közalkalmazott(ak) és köztisztviselő(k) elhelyezkedésének elősegítése érdekében, a munkáltatói háttér biztosítása a non-profit szektorban.

 

A pályázó szervezetnek maradéktalanul meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

· A pályázó szervezet belföldi székhelyű humánszolgáltató civil szervezet illetve közhasznú társaság lehet (utóbbi tulajdonosi szerkezetében az állami, önkormányzati képviselet nem haladhatja meg a 25%-ot).

· Civil szervezetnek minősül a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L.tv értelmében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

· A pályázat kiírója azokat a pályázókat tekinti humánszolgáltató szervezeteknek, amelyek kulturális, oktatási, felnőttképzési, szociális, foglalkoztatási és érdekvédelmi szolgáltatásokat nyújtanak, család-gyermek- és ifjúságvédelem, idősgondozás, hajléktalan-ellátás, szenvedélybeteg-ellátás területén tevékenykednek, és tevékenységük általában a hátrányos helyzetű csoportokra irányul.

· Jogerős cégbírósági bejegyzése, bírósági nyilvántartásba vétele, illetőleg bírósági bejegyzése 2004. december 31-ig megtörtént.

· A pályázat beadásakor, minimum 1 alkalmazottat, minimum 6 hónapja, főállású munkaviszonyban foglalkoztat.

· Pályázat beadási határidejéig, főpályázóként nem nyertese egyetlen operatív-, illetve közösségi kezdeményezés (Equal, Interreg) programnak sem.

· A CSZFKN 6125-ös program, előző pályázati programján (2006.02.24.-ei beadási határidő) támogatásban nem részesült.

· A pályázat benyújtásának időpontjában nincs 60 napon túli állami és önkormányzati adó, vám, társadalombiztosítási járulék vagy illeték tartozása, vagy a köztartozás rendezésére szerződés keretében megállapodást kötött a részletfizetésre.

· A pályázó szervezet megszűnés, csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás, vagy bírósági végrehajtás alatt nem áll.

Eleget tesz a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek (lsd. ált. tudnivaló g,h. pont).

 

Támogatható költségek:

A pályázó szervezet által, korábban még nem foglalkoztatott, fiatal szakképzett érettségivel rendelkező regisztrált álláskereső és fiatal, diplomás regisztrált álláskereső munkatárs(ak), illetve az állami intézményrendszerből elbocsátott közalkalmazott(ak) és köztisztviselő(k) munkaviszonyban történő alkalmazásának személyi költségei. 

 

Támogatás mértéke:

Az új munkatárs(ak) személyi költségeinek támogatása, 12 hónapon keresztül, maximum 3 millió Ft /szervezet mértékben.

Az egy fő munkatárs részére igényelhető támogatás (bér és járulék):

· diplomás munkatárs(ak) napi 8 órás foglalkoztatása esetében: maximum diplomás minimálbér 150 %-a,

szakképzett érettségivel rendelkező munkatárs(ak), napi 8 órás foglalkoztatása esetében: maximum a minimálbér 150 %-a.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás mértékének alapja a részmunkaidőnek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányában megállapított bér összege.

Támogatott a bér és járulék költségein felül támogatást igényelhet az új munkatárs(ak) étkezési hozzájárulására (étkezési utalvány), valamint munkába járásához szükséges bérlet költségre.

 

Továbbfoglalkoztatási szakasz (kötelező) támogatás nélküli szakasz  12 hónap

 

A pályázat benyújtási határideje: 2007. január 31.

A pályázati díj 5.000 Ft

 

A projektek megvalósításának időtartama:

A projektek megvalósításának (új munkavállaló alkalmazása) kezdő időpontja legelőbb 2007. május 1, de legkésőbb, 2007. június 1.

A támogatási szakasznak mindenképpen be kell fejeződnie legkésőbb 2008. május 31-ig.

A teljes program megvalósításának (továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel együtt), mindenképpen be kell fejeződnie legelőbb 2009. április 30-ig, de legkésőbb 2009. május 31-ig.

 

A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (CSZFKN/6125) postai úton igényelhető vagy személyesen vehető át az OFA Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11.). A Pályázati dokumentáció letölthető az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu) is.

 

Jelen programról további információkat, Balázs Anita programvezetőtől (telefonszám: (06-1) 555-2903), valamint Vida Szabó Ildikó programasszisztenstől (telefonszám: (06-1) 555-2911) kérhet.

 

OFA Kuratóriuma

 

Részletes információ: www.ofa.hu

 


 

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

 

Az alap legfőbb tevékenysége és célja, hogy pályázatok kiírásával és támogatásával erősítse a V-4 országok közötti kohéziót. A befizetett pénzösszeg kb. 8%-át teszik ki az adminisztratív költségek (Titkárság), a többi pénz pedig a pályázati alap és az iskolai ösztöndíjak pénzlapja között oszlik meg.

 

Három típusú pályázatot különböztetnek meg:

Az általános pályázat (Standard Grants) keretében kulturális együttműködésre, K+F projektekre, oktatásra, diákcserére, határon átnyúló és határ menti régiós együttműködésre, turizmusfejlesztésre lehet támogatásért folyamodni:. A megpályázott összeg minimum 4000 euró lehet, ez a teljes projektköltségvetés maximum 50%-a lehet. A projekt maximális ideje 12 hónap.

A "kis" pályázat (Small Grants) lehetőségei csak a keretszámokban térnek el az előbb ismertetettektől. Tehát a megpályázható témakörök ugyanazok, viszont itt a maximális összeg 4000 euró, ami szintén nem lehet több, mint a teljes költség 50%-a, a maximális időhatár pedig 6 hónap.

A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsősorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintő projekteket támogat. A projektek hossza legalább három évet, a támogatás itt is maximum 50%-os lehet.

 

A hivatalos honlapon http://www.visegradfund.org/grants.html  mindegyik pályázatról található tájékoztató angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák nyelven. Bár általában minden, korábban felsorolt tématerületen fogadják a pályázatokat, évente mégis meghatároznak bizonyos prioritás-területeket.

 

A pályázatok beadási határideje általában állandó. A Standard Grants esetében március 15. és szeptember 15., a Small Grants esetében március 1., június 1., szeptember 1. és december 1., a VSP esetében pedig január 31. A pontos dátumról azonban érdemes a szervezet honlapjáról tájékozódni.

 

Bővebb információ:

E-ail:visegradfund@visegradfund.org

Internet: www.visegradfund.org

Postacím: International Visegrad FundKrálovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovakia

Telefon: +421 2 59 20 38 11

Telefax: +421 2 59 20 38 05

 

 

 

 
2007. január 22, hétfő 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.