Kedd, 2021. Október 26.Dömötör napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1931
Szakonyi Károly író születése

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány pályázati felhívása 

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

 „Sokszínvirág" néven nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának bemutatása, kulturális értékeinek megismerése céljából pályázatot hirdet az alábbi témában: 

Nemzeti és etnikai kulturális fórumon, szakmai és művészeti találkozón történő aktív csoportos és önálló kiállítóként történő részvétel biztosítására.

A pályázat célja: az autentikus élő népművészet bemutatása, kisebbségeink kulturális értékeinek, hagyományainak, jellemzőinek koncentrált bemutatása, közös kulturális egységbe történő etnikai értékmentés és integrálódás, az együttműködés népszerűsítése és fejlesztése.

A pályázók köre: nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és hagyományőrző egyesületei, egyéni alkotói, intézményei, hagyományőrző csoportjai, műhelyei, alkotó közösségei, alapítványok.

A pályázat témakörei:

A hazánkban élő kisebbségek kulturális értékeinek, népművészetének koncentrált bemutatása:

-         történelmi áttekintés,

-         népművészetük jellemző tárgyai, környezetük, lakásuk díszítő elemei,

-         népszokások, viselet, hagyományok,

-         díszítőművészet,

-         népi és kézműves mesterségek, alkotások,

-         népi vallásosság témakörei,

-         mesék, balladák, legendák, gyermekjátékok,

-         konyhaművészet, hagyományőrző ételek receptjei,

-         népi előadóművészet /zene, irodalom, tánc/.

-         "Művészetek ünnepe - az ünnepek művészete" - nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő hagyományok bemutatása

-         előadók, hagyományőrző mesterségek bemutatói

A pályázók köre: nemzeti és etnikai kisebbségek egyesületei, egyéni alkotói, intézményei, hagyományőrző csoportjai, műhelyei, alkotó közösségei, alapítványok közművelődési intézmények. A pályázati felhívás tárgyi feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázat beküldésének határideje: 2006. július 20.

További információk: Badovszky István pályázati referens

Tel. / fax: 47/352-800, 06-20/3664-586

Art Misszió Alapítvány: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1. 3910 Tokaj, Bethlen Gábor u.

32.

Tokaji Manufaktúra Kiállítóterem és Alkotóház: 3910 Tokaj, Kossuth tér 3.

E-mail: artmission@chello.hu.

 

Forrás: www.sansz.ngo.hu


Pályázati Felhívás

 

A Körösök Völgye LEADER + Akciócsoport pályázatot hirdet a „Sokszínű természet sokszínű társadalom” című Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítására.

 

A pályázat célja:

Életminőség javítása a természeti és kulturális értékekre épülő turisztikai fejlesztéssel, közös programok és beruházások megvalósításával. A turisztikai fejlesztések és közös beruházások a társadalmi szereplők összefogásával komplex formában valósulnak meg.

 

Pályázat nyújtható be az alábbi témakörökben:

 • Közös turisztikai promóció fejlesztése
 • Turistabarát településkörnyezet kialakítása
 • Turisztikai attrakciók fejlesztése
 • Mintaértékű közös beruházások indítása
 • Közös védjegy, márkanév kidolgozása
 • Hálózatépítés

 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra, rendelkezésre álló keretösszeg: 85 000 000, azaz nyolcvanötmillió forint.

 

Pályázatot nyújthatnak be:

Az akciócsoport illetékességi területéről, azaz a következő települések közigazgatási területeiről: Köröstarcsa, Csárdaszállás, Bélmegyer, Mezőberény, Tarhos, Kamut, Murony, Doboz, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. augusztus 16.

 

A pályázati dokumentáció legkésőbb 2006. július 17 – től letölthető az alábbi linkekről:

 • Körösök Völgye Natúrpark Egyesület honlapja: www.korosnaturpark.hu, az akciócsoport logójával ellátott linkről, és
 • Köröstarcsa Község Önkormányzatának honlapja: www.korostarcsa.hu, az akciócsoport logójával ellátott linkről.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: személyes tanácsadás formájában, e -mailben, faxon, levélben vagy telefonon, az alábbi címen:

 

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. I. em. 5. ajtó.

Tel / Fax: 66 / 445 – 885

E – mail: koros.leader@mail.globonet.hu

 


Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 

A Bank társadalmi szerepvállalása

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság társadalmi szerepvállalása ismert, támogató és szponzorációs tevékenysége során elsősorban közérdekű célokat támogat. A szociális célú támogatások mellett azokat a szponzori kérelmeket részesíti előnyben, amelyek összhangban állnak a Bank üzleti, kommunikációs és PR-érdekeivel és segítik céljainak megvalósulását.

Támogatási és szponzori kérelmekkel az alábbi célok esetében kérhetik a Bank támogatását:

 • súlyosan beteg, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, életkörülményeik javítása
 • szélesebb társadalmi rétegeket érintő, nagyobb jelentőségű célokat megvalósító kérelmek (pl.: az orvosi műszerek beszerzése),
 • szociális gondok megoldása,
 • humanitárius programok,
 • európai uniós felzárkózási programok
 • kulturális, művelődési, művészeti és sporttevékenységek, tömegeket mozgató rendezvények
 • szakmai előadások, konferenciák, rendezvények,
 • oktatási, képzési programok

A beérkező kérelmeket a Bank Szponzori Bizottsága negyedévente vizsgálja és dönt a támogatásról, valamint annak mértékéről. A Bank minden esetben, írásban értesíti a támogatási kérelemmel fordulókat a döntés eredményéről. Fellebbezési jog nincs, viszont nem tiltja szabály a kérelmek újbóli beadását.

Pozitív döntés esetén, a Bank szerződést köt a támogatott szervezettel, intézménnyel. A szerződésben foglaltak szerint, a támogatott számlákkal és beszámolóval köteles igazolni a pályázati cél megvalósulását.

A támogatási/szponzori kérelmet postai úton, a kommunikációs igazgatónak címezve, az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, Kommunikációs Igazgatóság

Őry Kovács Katalin kommunikációs igazgató

1051 Budapest, Nádor u. 31.

Támogatásban csak bejegyzett, működő alapítványok, szervezetek, cégek részesülhetnek!

A szponzorációs kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • A pályázó szervezet adatai (név, cím, bejegyzés száma, időpontja, tevékenységi köre, a tevékenység területi hatóköre)
 • A pályázó szervezet rövid bemutatása
 • A támogatandó cél leírása
 • A támogatást élvező társadalmi csoport/ személy megjelölése
 • A támogatás összege
 • A pályázó szervezet elérhetőségei, a pályázatért felelős személy

Telefonon nem adunk felvilágosítást. A kérelem beadását követően minden változást kérünk írásban bejelenteni.

A szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A Bank által elküldött szerződéstervezet pontosan kitöltve
 • Alapító okirat
 • Bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről
 • Aláírási címpéldány (vagy ennek hiányában olyan dokumentum, amely egyértelműen bizonyítja az aláírási jogot).

Forrás: www.mfb.hu


 

Honlap pályázat civil szervezetek, egyesületek számára

 

 

Kiíró: Free Computer World BT

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza Molnár Béla u. 20.

 

A Free Computer World BT segítséget szeretne nyújtani a meghirdetett szervezetek számára, melyek nem rendelkeznek honlappal, vagy jelenlegi honlapuk már elavult, hibás, nehezen karbantartható, nincs megfelelő kapacitásuk a frissítésre. Az ingyenes weboldalak készítésével a FreeComp Webstúdió hozzá kíván járulni a hatékony információs társadalom kialakulásához – fejlődéséhez, az információs kultúra széleskörű elterjedéséhez, a kisebb anyagi lehetőséggel rendelkező szervezetek internetes megjelenéséhez. A portál alapjai nyílt forráskódú, általában adatbázis alapú ingyenes CMS - (Content Management System) azaz tartalomkezelő rendszerek, amelyek egyedi igényekre szabhatók.

A rendszerek előnyei: stabil, biztonságos, egyénileg strukturálható, számtalan beépülő alkalmazással bővíthető (fórum, képgaléria, látogató-számláló, regisztráció, szavazás, hírlevél stb.)

Amit mi kínálunk e pályázat keretein belül:

a portál program telepítése konfigurálása (egyéni igényekhez igazítása) design kialakítása saját másodszintű domaint / www.szervezetneve.civil.co.hu / , a rendszer futtatására alkalmas tárhelyet, 5 db e-mail fiókot webmail rendszerrel, a rendszer karbantartását, a szervezet által beküldött anyagokkal való feltöltést, frissítést bruttó 1200 Ft/hó összegért. Már elkészült civil honlapok: http://www.civil.co.hu Tekintse meg demo oldalunkat: http://demo.civil.co.hu

Pályázók lehetnek: társadalmi célú szervezetek, non-profit szervezetek, egyesületek.

A pályázás feltételei:

A pályázat időtartama alatt minden érvényes pályázatot elfogadunk, amennyiben megfelel a kiírt feltételeknek. A program kezdete: 2006. május 1. Az elbírálás a beérkezett pályázatok sorrendjében folyamatosan történik. A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlap kitöltésével nyújthatják be a megfelelő mellékletek csatolásával:

alapító okirat másolata, aláírási címpéldány másolata a szervezet bejegyzéséről, nyilvántartásba vételéről hozott bírósági végzés másolata ismertetnie kell társadalmi tevékenységét, elért eredményeit és referenciáit, elképzeléseit mennyiben segítené munkájukat a pályázható honlap, hogyan, mire használnák, milyen információt közvetítenének, kiknek. A pályázatokat két példányban kell elküldeni digitális változatukat a palyazat@freecomp.hu címre várjuk, pályázati űrlap / letölthető: www.demo.civil.co.hu oldalról !!! / A pályázat regisztrációs díja 3000 Ft. Nyomtatott változatukat az alábbi címre küldjék: Free Computer World BT 6100 Kiskunfélegyháza Molnár Béla u. 20.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit felteheti a - info@freecomp.hu vagy hívhatja Baráth Lászlót hétköznaponként munkaidőben a 06 70 334 8083 telefonszámon. A pályázat anyaga és demo oldalunk, ahol további információkat kaphat, elérhető a http://demo.civil.co.hu internet címen.

Forrás: www. nonprofit.hu

 


Pályázat

a Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek, valamint ezek

tartós partnerségeinek kialakítását, szakmai megerősödését, támogatását, programmegvalósítását segítő hálózat működtetésére

 

 

Kiíró:                                Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA

Cím:                                 1037 Budapest Bokor u. 9-11.

Levelezési cím:                  1301 Budapest Pf.: 84.

Telefon:                            388-1270 / 129

E-mail:                              info@ofa.hu

Fax:                                  388-1268;388-1269

Web:                                www.ofa.hu

 

 

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe: OFA/2006/Eu-Háló/6142

Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek, valamint ezek tartós partnerségeinek kialakítását, szakmai megerősödését, támogatását, programmegvalósítását segítő hálózat működtetését megvalósító program

2. A program pénzügyi forrásai:

Az OFA-nak az Eu-Háló/2006. program keretében összesen 23.750.000 millió forint áll rendelkezésére. A támogatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet az OFA a támogatott projektek egyéb forrásból nem támogatott költségeire biztosít.

3. A program célkitűzései:

Fő cél

Nonprofit szervezetek együttműködésének kialakítása, megerősítése, forrásfelvevő képességük fejlesztése, hatékony munkaerő-piaci projektek szervezése a munkaerőpiacról kiszorulók számára. Helyi - elsősorban kistérségi - hálózatok működtetése, hazai kapcsolatok kiépítése a szektorok közötti együttműködések fejlesztése érdekében.

Részletes célok

Kistérségi, megyei, regionális modellprojektek megtervezése, a szakmai munka koordinációja. A szektor foglalkoztatási ágazatát érintő információk és térítésmentes szolgáltatások hozzáférésének biztosítása a tanácsadói hálózaton, valamint internetes foglalkoztatási civil portálon keresztül.

4. Pályázók köre:

 • foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és szövetségek által létrehozott konzorciumok, amelyek rendelkeznek országos lefedettségű kiépített hálózattal (régiónként legalább 1 hálózati ponttal).
 • A konzorciumi tagok mindegyikének maradéktalanul meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
 • Jogerős bírósági nyilvántartásba vétele, illetőleg bírósági bejegyzése 2004. december 31-ig megtörtént.
 • A pályázat benyújtásának időpontjában nincs 60 napon túli állami és önkormányzati, adó, vám, társadalombiztosítási járulék vagy illeték tartozása, vagy a köztartozás rendezésére szerződés keretében megállapodást kötött a részletfizetésre.
 • A támogatásban részesülő konzorciumi tag (főpályázó) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (lsd. ált. tudnivaló h.,i., pont)

5. A benyújtható projektek

A támogatható tevékenységek:

 • foglalkoztatási projektek, helyi konzorciumok létrehozása tanácsadói hálózat segítségével, területi koordináció működtetésével,
 • kommunikációs rendszerek kialakítása a hálózabban részvevő szervezetek részére,
 • az érintett célcsoport tevékenységét, elérhetőségét tartalmazó, foglalkoztatási célú adatbázis kialakítása, Internet portál kialakítása, tartalmának frissítése, fejlesztése, karbantartása, online térítésmentes szolgáltatások nyújtása,
 • modellértékű foglalkoztatási projektek disszeminációja.

A támogatható költségek:

 • a projektben részt vevő munkatársak, szakemberek bérének és közterheinek támogatása;
 • a projektben résztvevő tanácsadók díjának támogatása,
 • a foglalkoztatási célú Internet portál tartalmi frissítéséhez, fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges támogatás,
 • a projekttel összefüggő (kapcsolatos) működési költségek és más szakmailag indokolt költségek.

FONTOS! Az OFA kizárólag a fent felsorolt költségeket támogatja, egyéb költségekhez (pl: felújítás, beruházás, gépjármű vásárlás, közjegyzői díj, hatósági igazolások díja, stb) nem biztosít támogatást.

6. A támogatás mértéke

A támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 23.750.000 Ft értéket. Önerő nem kötelező.

7. A pályázat benyújtási határideje: 2006. augusztus 15.

8. A program célterülete: Magyarország.

9. A projektek megvalósításának időtartama: a projektek teljes időtartama 12 hónap.A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2006. december, a projekt befejező időpontja 2007. november.

10. A Pályázati dokumentáció

A pályázatokat az EU-HÁLÓ/6142 Pályázati dokumentáció kitöltésével lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati dokumentáció formátumához és utasításaihoz. A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (EU-HÁLÓ/6142) postai úton igényelhető vagy személyesen vehető át az OFA Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11.). A Pályázati dokumentáció letölthető az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu) is. A pályázati díj 5.000 Ft, azaz ötezer forint.

 

Forrás: www.ofa.hu


Egy hét együtt Szarvason (2006)

 

Pályázati felhívás fiatalok érdekében tevékenykedő szervezetek és közösségek szervezetfejlesztő, közösségépítő programjainak támogatására kedvezményes szálláshely biztosításával

A pályázat kiírója és kezelője: Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

Beadási határidő: Folyamatos

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet ifjúsági szervezetek számára szervezetfejlesztő, közösségépítő tréningek lebonyolítására a Közalapítvány szarvasi ingatlanában.

Pályázatot nyújthatnak be:

Ifjúsági szervezetek, valamint azok ernyőszervezetei, ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek és közösségeik, felsőoktatási intézmények hallgatói érdekképviseletei, szervezetei, jogi személyiséggel nem rendelkező civil szerveződések.

A pályázat célkitűzése:

A gyermekek és fiatalok önálló problémamegoldó képességének kialakítása, fejlesztése, a demokrácia tanulása, a másokkal való együttműködést elősegítő képességek elsajátításának támogatása, hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásával megnyíló lehetőségek kihasználását elősegítő programok (pl.: az EU pályázati lehetőségeinek megismerése, új nemzetközi együttműködések kialakítása, az EU intézményrendszerének mélyebb megismerése) támogatása kedvezményes árú szálláshely biztosításával.

Kedvezményes árú szállásdíj:

Főszezonban (június, július, augusztus): 1200,-Ft/fő/éjszaka

Elő- és utószezonban: 800,-Ft/fő/éjszaka

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a kitöltött pályázati adatlapot;

- részletes programtervet, valamint a szervezet, csoport céljainak és addigi tevékenységének rövid bemutatását;

- a pályázati díj befizetését igazoló készpénzátutalás feladóvevényét vagy az átutalási megbízás/terhelési értesítő másolatát;

- két szakmai támogató ajánlást (két külön lapon, fejléces papíron; az ajánlásból derüljön ki az ajánló személye és az, hogy milyen célra és minőségben írja ajánlását).

A pályázati díj összege: 3000 Ft.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok személyesen vagy írásban igényelhetők az NGYIK címén (1399 Budapest 62., Pf. 633), valamint letölthetők az Internetről az www.ngyik.hu címről.

Feladási határidő: Folyamatos. Kérjük, hogy a pályázati anyagot min. 4 héttel a megvalósítani kívánt program kezdete előtt postára adni szíveskedjenek.

A pályázat elfogadásának feltételei:

A pályázók az adatlapot és a kötelező mellékleteket egy eredeti és egy másolati példányban, egy borítékban kötelesek benyújtani, az egyes példányokat egymástól jól elkülönítve.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük postán beküldeni:

NEMZETI GYERMEK és IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY

1399 Budapest 62., Pf. 633

További információ és letölthető dokumentumok: www.ngyik.hu

Forrás: www.civil.info.hu

 


 

Képzési felhívás könyvtárosok, művelődésszervezők, Teleház üzemeltetők, eMagyarország Pont üzemeltetők, területfejlesztésben, kistérségi központokban dolgozók továbbképzése céljából

 

Jelentkezzen a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének (DTE), és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványnak, mint akkreditált felnőttképzési intézményeknek (AL 0670; AL 0378) ROP 3.1.2. támogatott akkreditált képzéseire

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

2005. áprilisában megnyílt egy pályázati lehetőség ( ROP 3.1.2.; www.vati.hu - ROP Képzési programok), amely "térítésmentes" tanfolyamok, képzések, elvégzését teszi lehetővé.

Az érintett szakembereknek pályázniuk kell a kiíró hatóságnál (VÁTI Kht.), és amennyiben minden feltételnek megfelel a pályázatuk, támogatási szerződést kötnek a jelentkezővel és a kiválasztott képzés(ek) teljes költségét, egyes hosszabb képzések esetében pedig a képzés költségének egy részét a VÁTI Kht. fizeti a jelentkező helyett. A képzések az ország összes régiójában elérhetők. Képzési lista a VÁTI Kht. honlapján olvasható: www.vati.hu.

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, mint képző intézmény vesz részt a programban:

 

 • Vidékfejlesztési szolgáltatásszervező,
 • Teleház asszisztens,
 • Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók - a távmunka.

 

a kettő előbbi képzés az 1/2000. (i. 14.) NKÖM rendelet alapján a kulturális szakemberek szervezett továbbképzése érdekében indítási engedélyt kapott.

 

Legelső tanfolyamunk 2006. szeptember 13-án indul. Ebben az esetben a jelentkezési anyag leadási határideje a Váti Kht-nál 2006. augusztus 6.

 

A Regionális Fejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi területfejlesztési intézmények munkatársainak felkészítése az Európai Uniós feladatok sikeres és hatékony ellátására, ennek érdekében támogatást nyújt az alábbi célcsoportok számára képzések igénybevételére:

 • Önkormányzati képviselők, választott tisztségviselők:
 • Területfejlesztési intézmények alkalmazottai:
 • Önkormányzati szervezetek alkalmazottai:

§         Vállalkozókat támogató szervezetek alkalmazottai:

 • Civil szervezetek (alapítványok vagy egyesületek) munkatársai:

 

A képzések támogatása:

·         A képzésekre jelentkező magánszemélyek részére maximálisan 250.000 forint/fő, támogatás nyújtható.

·         A jelentkezők a 250 000 forintos keretet több képzés igénybevételére is felhasználhatják! A Regionális Teleház Forrásközpont munkatársai segítségével válassza ki az Önnek megfelelő képzési csomagot!

·         A támogatás mértéke a képzés díjának 100%-a (250 000 forintig)!

 

További információk:

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületénél és a SEED Kisvállalkozási Alapítványnál elérhető támogatott képzésekről bővebb információt nyújt a Regionális Teleház Forrásközpont munkatársa: Gerháth Györgyi képzési koordinátor, 62/452-538, dte@vnet.hu.

A jelentkezéssel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat a VÁTI Kht. honlapján rendszeresen közzéteszi a "Gyakran Ismételt Kérdések" (GYIK) (http://www.vati.hu/main.php?folderID=2117) menüpont alatt. A jelentkezés előtt javasolt ezek alapján is tájékozódni!

Internet eléréssel nem rendelkező jelentkezők, illetve a jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel a regionális fejlesztési ügynökségeken működő ügyfélszolgálathoz (DARFT Kht. Balogh Szilvia: baloghsz@-del-alfold.hu; 6720 Szeged, Kígyó u. 4.; 6701 Szeged, Pf. 29.; Tel: 62/549-595; Fax.: 62/549-599; www.del-alfold.hu fordulhatnak tájékoztatásért, segítségért.

 

 

Várjuk jelentkezését!

 

 

 
2006. július 15, szombat 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.